KURS: TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR

Tryggare ekonomi på äldre dar är en kurs med syftet att stärka pensionärernas kunskaper om bland annat konsumenträttigheter, digitalisering, bank, finans, bostadstillägg, skatt, skulder, investeringsbedrägerier, försäkringar och vardagsjuridik.

Deltagarna på utbildningen är representanter från några av Sveriges största seniorförbund, PRO, RPG, SKPF och SPF Seniorerna. Kursdeltagarna förväntas i sin tur sprida kunskaperna vidare till andra seniorer i sin närhet och i sina förbund.

Utbildningen genomförs inom ramen för nätverket Gilla Din Ekonomi och samordnas av Finansinspektionen. Kursen innehåller bara fakta, ingen försäljning eller marknadsföring av produkter. För anmälan till kursen, kontakta ditt pensionärsförbund.

Medverkande från nätverket
Myndigheter: Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Konsumentverket, Pensionsmyndigheten, Skatteverket

Konsumenternas Rådgivningsbyråer: Konsumenternas bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå

Företag: ABF, SEB och Swedbank