KURS: TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR

Tryggare ekonomi på äldre dar är en kurs med syftet att stärka pensionärernas kunskaper om bland annat pensioner, bostadstillägg och andra möjligheter, internetbanken, skatter, konsumenträtt och vardagsjuridik. Experter från nätverket har tagit fram ett pedagogiskt material i varje ämne.

Under 2017 genomförs inga kurser men utbildade från tidigare år fortsätter att inspirera andra seniorer.

Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten samarbetar med Sveriges fem största pensionärsorganisationer PRO, RPG, SPF Seniorerna och SKPF för att genomföra utbildningen Tryggare ekonomi på äldre dar. Tillsammans har de fem organisationerna ca 900 000 medlemmar. Utbildningen genomförs inom ramen för nätverket Gilla Din Ekonomi.

På initiativ av Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF, påbörjades under våren 2012 ett arbete med att intressera Sveriges pensionärsorganisationer för ett utbildningsprojekt. Efter undersökningar med enkäter, djupintervjuer och pilotträffar under 2013 tog den slutliga utbildningen form.

Medverkande från nätverket
Myndigheter: Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Konsumentverket, Konsumentvägledare, Budget- och Skuldrådgivare, Pensionsmyndigheten, Skatteverket
Konsumenternas Rådgivningsbyråer: Konsumenternas bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå
Organisationer: Fondbolagens Förening
Företag: Alecta, AMF, Avanza, Danske Bank, SEB