KURS: TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Trygga din ekonomiska framtid är en tvådagarskurs med brett innehåll från det privatekonomiska området. Kursen har byggts upp i samarbete mellan myndigheter, företag och organisationer under namnet Gilla Din Ekonomi. Utbildningen ska göra deltagarna till kunniga konsumenter som gör medvetna val, har en ökad privatekonomisk förståelse. Alla föreläsare är experter inom sitt område med en lång erfarenhet som föreläsare i privatekonomiska frågor. Exempel på innehåll:

 • Spara smartare
 • Att bygga en stark ekonomi
 • Fonder
 • Aktier
 • Strukturerade placeringar
 • Pensioner
 • Privata försäkringar

Efter genomförd kurs blir deltagarna certifierade informatörer. Deltagarna kan i sin tur kan utbilda och hjälpa andra genom studiecirklar. Modellen med informatörer ger möjlighet till stor geografisk spridning och en effektiv kompetensökning.

Några grupper som utbildats:

 • Budget- och skuldrådgivare
 • Konsumentvägledare
 • Överförmyndare
 • Fackförbund, exempelvis Unionen och TCO

Medverkande från nätverket
Myndigheter: Finansinspektionen, Pensionsmyndigheten, Konsumentverket och Kronofogden
Rådgivningsbyråer: Konsumenternas Bank- och finansbyrå,
Konsumenternas Försäkringsbyrå och Svensk Försäkring
Banker: Avanza, ICA Banken SEB, Swedbank och Sparbankerna
Tjänstepensionsföretag: Alecta och AMF
Finansiella organisationer: Fondbolagens Förening och Min Pension
Nätverk: EKC (för Svenska kyrkans anställda)