KURS: PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR

Pensioner och försäkringar är en grundutbildning för försäkringsinformatörer. I kursen får den som är försäkringsinformatör lära sig hur man kan hjälpa sina kollegor att förstå och få hjälp kring sitt lagstadgade och kollektivavtalade pensions- och försäkringsskydd. Av utbildningen får deltagarna kunskaper om bland annat sjukdom, arbetsskada, dödsfall och ålderspension.

Utbildningen är ett samarbete med nätverket Gilla Din Ekonomi och har utvecklats i samarbete med Pensionsmyndigheten, Finansinspektionen, Alecta och Collectum. Föreläsarna är själva verksamma inom sina respektive ämnesområden. Under kursen får deltagarna direkta kontaktytor till aktörer som deltagarna kan komma att jobba mot i sin nya roll som certifierade informatörer.

Utbildningen är en paketutbildning med två sammankomster. Innan första kurstillfället genomgår man en förberedande webbutbildning. Under kursen arbetar man med webbaserade verktyg som PTK rådgivningstjänst och Min Pension.

Medverkande från nätverket
Myndigheter: Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten
Organisationer: PTK
Företag: Alecta, Collectum och Min Pension