GDE I SKOLAN

Hej lärare! Välkommen till Gilla Din Ekonomi i skolan. Här vill vi inspirera och ge  verktyg till dig som är gymnasielärare till att arbeta ämnesövergripande med privatekonomi.  Tillsammans med dina kollegor kan ni på olika sätt lyfta in privatekonomi i olika ämnen. Mer om GDE-modellen hittar du här.

För lärare och rektorer på gymnasiet anordnas nationella inspirationsdagar och skolkonferenser i privatekonomi. Ta gärna del av material från tidigare konferenser här.