Till toppen

Hem / Utbildningar / Mellanstadiet

Mellanstadiet

Pengalabbet

Pengalabbet är ett webbaserat spel för att öka barns kunskaper i privatekonomi. Spelet är anpassat till undervisningen i hem- och konsumentkunskap på mellanstadiet där privatekonomi är en del av läroplanen men passar också för samhällskunskapen. Pengalabbet är gratis, fritt från reklam och kan även användas av dig som förälder hemma och av äldre barn.

Den som spelar får prova på att ha olika jobb med olika lön och bestämma hur stor del som ska gå till mat, boende och annat. Genom att ställas inför olika val och situationer som kan uppstå i vardagen får barn och unga reflektera över vad i deras vardag som kostar och hur mycket. De får också en ökad förståelse för att olika inkomst ger olika ekonomiska förutsättningar.

Pengalabbet har tagits fram av Ekonomiska museet och Finansinspektionen och har tidigare funnits som en fysisk utställning och som en webbapplikation (app). Dessa är ersatta av detta webbaserade spel som har uppdaterats och förbättrats.

Läs mer och spela på www.pengalabbet.se

Kontaktperson

Medarbetarbild
Sofia Tyréus
Projektledare
Tel: 08-40898261