Ung Privatekonomi

FramsidaNätverksmedlemmarna Finansinspektionen och Ung Privatekonomi samarbetade 2015 till sommaren 2018  för att nå fler gymnasieelever i norra Sverige. Samarbetet ledde till att man under 2015-2017 utbildade 7447 elever i norra Sverige.

Ung Privatekonomi är ett oberoende projekt som drivs inom ramen för Unga Aktiesparares verksamhet på uppdrag av Aktiefrämjandet. Inom projektet arbetar informatörer som reser runt i skolor för att sprida information och kunskap inom privatekonomi och sparande. FI arbetar för att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden och för att öka de finansiella kunskaperna hos konsumenter.

Läs gärna mer på www.ungprivatekonomi.se