NY I SVERIGE

SFI-Ekonomi är Finansinspektionens lektionsmaterial om privatekonomi för undervisningen i svenska för invandrare (sfi). Materialet är till för att hjälpa lärare som vill arbeta med privatekonomiska frågor inom ramen för kommunernas undervisning.

Materialet tar upp svenska privatekonomiska termer, orienterar i det svenska bank- och betalningssystemet och tydliggör viktiga rättigheter och skyldigheter på enkel svenska. Som hjälpmedel till undervisningen finns både film, test och handbok.

Som hjälpmedel till undervisningen finns både film, test och handbok. Texten till handboken är skriven av nätverksmedlemmen Eva Bernhardtson, Svenska stenarna.

Läs gärna mer på www.sfiekonomi.se, där kan du ladda ner lärar- och elevmaterial.


Våga prata pengar
är ett projekt som FI deltog i tillsammans med Länsstyrelserna. Målgruppen var kommunanställda som arbetar nära personer som är nya i Sverige. Projektet avslutades under hösten 2018 då alla intresserade län (19 av totalt 21) ordnat utbildningsdagar. Totalt har drygt 1 300 deltagare gått utbildningen.

Under utbildningen fick deltagarna bredare kunskaper om bland annat köp, avtal, försäkringar, produkter och tjänster på finansmarknaden, budget, skulder, studielån och hemutrustningslån.