Våga prata pengar

Våga prata pengar är en endagarsutbildning för personer som i sitt dagliga arbete har kontakt med nyanlända vuxna och ensamkommande barn. Under utbildningen får deltagarna bredare kunskaper om bland annat köp, avtal, försäkringar, produkter och tjänster på finansmarknaden, budget, skulder, studielån och hemutrustningslån. Efter utbildningsdagen är tanken att deltagarna ska kunna stötta nyanlända i privatekonomiska frågor.

Många personer har kontakt med nyanlända vuxna och ensamkommande barn i sitt dagliga arbete. Att aktivt jobba förebyggande med privatekonomiska frågor är en del i att etableringen ska bli så bra som möjligt. I samverkan med Länsstyrelser runt om i landet medverkar flera nätverksmedlemmar därför utbildningsdagar i privatekonomi för dem i kommunerna som dagligen möter nyanlända och ensamkommande.

Anmälan till kursen görs till Länsstyrelsen och antalet deltagare varierar mellan 60 – 250 personer per tillfälle.

Filmade föreläsningar
Göteborg april 2018 av Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Finansinspektionen: https://youtu.be/EH3IQPyYo6I
Kronofogden: https://youtu.be/oeMVT7-FIuo
Konsumentrådgivningen Göteborg: https://youtu.be/NADuDJWsxrs
Konsumenternas Försäkringsbyrå: https://youtu.be/AG5jP_EFSrE
Konsumenternas Bank- och finansbyrå: https://youtu.be/SdXYtTQSYwU
CSN: https://youtu.be/zy0Ses6C7K8
Budget- och skuldrådgivningen i Göteborg: https://youtu.be/NtyNi3ZWBQM

Medverkande i Våga prata pengar:

  • Finansinspektionen
  • Konsumenternas Bank- och finansbyrå
  • Konsumenternas Försäkringsbyrå
  • Konsumentverket
  • Kronofogden
  • lokala Budget- och skuldrådgivare och Konsumentvägledare
  • CSN
  • Utbildningen arrangeras i samverkan med Länsstyrelser runt om i landet.