EKONOMISMART

ekonomismartEkonomismart var en utbildningsinsats för att hjälpa unga vuxna att bli medvetna konsumenter. Syftet var att ge verktyg för att kunna göra aktiva val och upprätthålla en hållbar ekonomi genom hela livet. 

Vid årsskiftet 2018/2019 avvecklas verksamheten efter 10 framgångsrika år. Läs mer här -> 

Ekonomismart har sen 2009 träffat och utbildat 9 819 arbetslösa unga vuxna mellan 18-30 år i 179 kommuner. Utöver de unga vuxna har Ekonomismart utbildat 2 199 yrkesverksamma  som vill arbetar förebyggande med unga vuxna, exempelvis budget- och skuldrådgivare, konsumentvägledare och lärare.

Ekonomismarts utbildning för unga vuxna belyste frågor om konsumenträtt, vardagsekonomi, sparande, försäkringar, krediter, reklam och marknadsföring, boende, samboregler samt betalning. I samband med utbildningen erbjöds även yrkesverksamma vidareförmedlare i kommunerna ett metodstöd i ämneskunskaper, metod och material.

Utbildningsprojektet var ett samarbete mellan Finansinspektionen, kronofogden, Konsumentverket och Folkuniversitetet samt Sparbanksstiftelsen Kronan, Alfa och Nya.