Temaveckor

Money Week är en global temavecka om vikten av kunskaper i ekonomi för barn och unga. Tillsammans bidrar ett flertal organisationer och företag med aktiviteter. Finansinspektionen är nationell samordnare för Sveriges insatser under Money Week.

Läs mer om Money Week

World Investor Week är en global temavecka för ökade kunskaper om sparande och investeringar på initiativ av International Organization of Securities Commissions (IOSCO). Finansinspektionen är nationell samordnare för Sveriges insatser under World Investor Week.

Läs mer om World Investor Week