Till toppen

Hem / Nyhetsarkiv / 2021 / 12

Listar alla inlägg publicerade i december 2021

Den 15 december 2021 kl. 15:58

Nätverket får ny sammankallande

Sedan 2010 då nätverket bildades har Ylva Yngveson från Pro Norna haft en roll som sammankallande i nätverket. Ylva meddelade på programrådet den 27 oktober 2021 att hon väljer att lämna sin roll. Kristina Kamp från minPension blir ny sammankallande för Nationella nätverket för finansiell folkbildning.

I den sammankallandes roll ingår bland annat att representera arbetsgruppen (programrådet) i nätverket och vara moderator för våra nätverksträffar.

Ylva Yngveson

Ylva, berätta mer. Hur landade ni i konceptet med ett nätverk för 11 år sen?

Det fanns då en stor önskan om att öka privatpersoners medvetenhet inför olika ekonomiska beslut, både från myndigheter, politiker och aktörer. Tändande gnistor var både den utredning som Finansinspektionen lät göra om ”ökat privatekonomiskt självförtroende” och det uppdrag som EU-kommissionen gett till länderna att ta fram en strategi för finansiell folkbildning. Vi fann att nätverksformen skulle bli en bra hävstång på de aktiviteter som redan gjordes av många.

Vad tar du med dig från dina 11 år som sammankallande i nätverket?

Att det finns ett så stort engagemang och en vilja till samarbete i denna oberoende form. Att så många kan släppa på det egna intresset och jobba för en gemensam sak. Och att det håller över tid! Det har varit så positivt och roligt.

En stor tacksamhet känner jag också för det otroligt fina jobb som ni på kansliet gör för att hålla ihop vårt nätverk.

Vad är ditt bästa minne från dina år som engagerad i nätverket?

Egentligen var det när vi startade. Först hade vi ett möte med branschföreträdare och fick positiv respons och vid nästa möte med myndigheter där ingen tvekan fanns utan bara gav klartecken: Kör, vi vill vara med! En otrolig känsla!

Kommer behovet av nätverket att finnas framöver?

Mitt korta svar är: ja, utan tvekan. Den komplicerade värld vi lever i blir inte enklare. Faktabaserad kunskap om det som kan påverka ditt liv nu och längre fram behövs än mer nu när information och tyckanden lätt sprids oseriöst. Hur det skulle gå att kanske på ett mer okonventionellt sätt försöka påverka människors beteenden är något att fundera över framöver.

Kristina Kamp

Kristina Kamp från minPension tar nu över rollen som sammankallade. Kristina har sedan flera år tillbaka varit aktiv som föreläsare i nätverkets utbildningsinsatser och har också suttit med som representant i programrådet.

Kristina, vad ser du fram emot i din nya roll som sammankallande i nätverket?

Kul att få äran att ta över efter Ylva. Jag hoppas vi kan fortsätta att hålla fanan högt. Det är väldigt spännande och lärorikt att så många, från så olika verksamheter, vill jobba tillsammans för en bra sak.

Finns det någon fråga som är extra viktig framöver?

Jag tycker det är viktigt att ge så många som möjligt ett stärkt ekonomiskt självförtroende.  Finns bara känslan att ” det här kan jag fixa själv” tror jag många kommer att känna sig ekonomiskt tryggare, även om de kanske inte blivit rikare eller tjänar mer. Då blir du inte heller lurad lika lätt.

Varför har du valt att vara engagerad i nätverket?

Känns som jag varit med i evigheter. Jag tycker om att försöka hjälpa andra att hjälpa sig själva. Känner du att du har koll på din ekonomi kan du göra så många andra roliga saker.

Stort tack Ylva för 11 år med fantastiskt engagemang i nätverket hälsar vännerna i nätverket, programrådet och kansliet. Vi passar också på att hälsa Kristina varmt välkommen i sin nya roll som sammankallande!


Den 15 december 2021 kl. 09:58

Året som gått 2021

Ännu ett spännande och händelserikt år har passerat med flera digitala utbildningar och nätverksträffar. I och med pandemin såg vi ett behov av mer digitalt utbildningsmaterial och lanserade därför en digital snabbkurs i privatekonomi i början av året. Framöver kommer vi i första hand att sikta in oss på att återgå till fysiska utbildningar, men samtidigt erbjuda digitala alternativ som komplement. Gilla din ekonomi byter nu namn till Nationella nätverket för finansiell folkbildning. Det är ett steg i riktningen mot att förenkla kommunikationen om nätverkets syfte att öka den finansiella kunskapen nationellt.

Gilla din ekonomi blir Nationella nätverket för finansiell folkbildning

Gilla din ekonomi jobbar med att öka den finansiella kunskapen i Sverige via utbildningsprojekt. För en tydligare kommunikation om vad vi gör har vi valt att heta det vi är. Gilla din ekonomi byter därför nu namn till Nationella nätverket för finansiell folkbildning. Vi tror att ett namnbyte förenklar kommunikationen om nätverkets syfte med att öka den finansiella kunskapen nationellt.

Therése W. Ekman, FI

Alla vi som jobbar inom Gilla din ekonomi vet vad nätverket står för och vad vi gör men för andra kan det uppfattas som otydligt. Jag är väldigt glad att vi nu heter det vi är, säger Therese Wieselqvist Ekman, Finansinspektionens representant i programrådet.

Varumärket Gilla din ekonomi kommer att leva kvar som namn och allt utbildningsmaterial behåller sin grafiska profil.

Nätverket får ny sammankallande

Sedan 2010 då nätverket bildades har Ylva Yngveson från Pro Norna haft en roll som sammankallande i nätverket. I den sammankallandes roll ingår bland annat att representera arbetsgruppen (programrådet) i nätverket och vara moderator för våra nätverksträffar.

Ylva meddelade på programrådet den 27 oktober 2021 att hon väljer att lämna sin roll som sammankallande för nätverket. Kristina Kamp från minPension kommer att ta över rollen som sammankallade framöver. Kristina har sedan flera år tillbaka varit aktiv som föreläsare i nätverkets utbildningsinsatser och har också suttit med som representant i programrådet.

Stort tack Ylva för 11 år med fantastiskt engagemang i nätverket hälsar vännerna i nätverket, programrådet och kansliet. Vi passar också på att hälsa Kristina varmt välkommen i sin nya roll som sammankallande! Läs intervjun med Ylva och Kristina här!

Kurser under året

Under 2021 har vi träffat många olika målgrupper – främst digitalt:

  • Seniorer från några av Sveriges största seniorförbund
  • Medlemmar, anställda och förtroendevalda på TCO
  • Riksförbundets frivilliga samhällsarbetare (RFS)
  • Medarbetare på Hallå Konsument
  • Blivande ekonomer och personalvetare på Högskolan Kristianstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Dalarna och Linnéuniversitetet
  • Svenska kyrkan, Budget- och skuldrådgivare och andra organisationer som stöttar människor i ekonomisk utsatthet
  • Hem- och konsumentkunskapslärare och elever

Vi har arrangerat totalt 16 utbildningar/seminarium under året. 1000 personer har utbildats och kan nu hjälpa till att sprida sina kunskaper om privatekonomi vidare.

Vill du läsa mer om våra kurser? Besök fliken utbildningar.

Trygga din ekonomi – en digital snabbkurs i privatekonomi

I januari lanserade vi en e-utbildning i privatekonomi som riktar sig till dig som möter personer som du kan sprida kunskaperna vidare till eller för dig som vill lära dig mer om privatekonomins olika delar. Genom utbildningen får du baskunskaper inom en rad ekonomiska områden när flera experter från nätverket föreläser om bland annat budget, konsumenträtt, försäkringar, sparande, att undvika bedrägerier, lån, pension och familjejuridik. Utbildningen är öppen för alla och tar cirka en timme att genomföra. Gå utbildningen här!


Vi har träffat alla Svenska kyrkans stift

Under 2018 inledde nätverket ett utbildningssamarbete med Svenska kyrkan. Diakoner och andra medarbetare med liknande arbetsuppgifter skulle utbildas. Svenska kyrkans medarbetare möter många människor i sitt arbete varje dag och kan bidra med att öka kunskapen om privatekonomi i utsatta grupper. Efter tre år har vi nu träffat alla Svenska kyrkans 13 stift.

På utbildningarna har det framförallt varit diakoner från Svenska kyrkan men även andra yrkesgrupper som också möter ekonomiskt utsatta har bjudits in, något som gynnar det lokala samarbetet med överskuldsättning. Det har varit ett mycket uppskattat samarbete och de deltagare som har gått kursen ”Trygga din ekonomiska framtid” har gett den helhetsbetyget 4,6 av 5.

Nytt samarbete med Riksförbundets frivilliga samhällsarbetare (RFS)

Under 2021 har vi inlett ett nytt samarbete med Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare (RFS). Medlemmar från RFS, som gode män, biträdande övervakare, stödpersoner, medförmyndare och andra med liknande arbetsuppgifter har utbildats. De möter många människor i sin roll och kan bidra med att öka kunskapen om privatekonomi i utsatta grupper och till andra medlemmar inom förbundet. Läs mer om samarbetet här!

Ny i Sverige

Under året har vi lanserat ”En enkel kurs i finans” som är en öppen nätkurs i ekonomi för utlandsfödda. Att komma till Sverige från ett annat land med kunskaper från ett helt annat ekonomiskt system innebär att kunskaper behöver fyllas på. Kursen tar till exempel upp ämnen som bostadslån, pensionssparande och andra frågor som kan vara svåra att svara på utan tillräcklig kunskap om det ekonomiska systemet i Sverige. Kursen riktar sig till dem som vill lära sig mer om vardagsekonomi. Kursen är en fortsättning på materialet ”Dina pengar och din ekonomi” som kan användas inom Svenska för Invandrare (SFI). Gå kursen på www.finanskurs.se.

Två nätverksträffar under året

Under året har vi arrangerat två nätverksträffar med inspirerande föreläsare på tema: ”Unga och skulder” och ”Vilken kunskap behöver konsumenter i dag?”.

Läs mer om träffen ”Unga och skulder” här och se föreläsarnas presentationer.
Läs mer om träffen ”Vilken kunskap behöver konsumenter i dag?” här och se föreläsarnas presentationer.

Föräldraguiden blir e-utbildning i vår

Nytt för nästa år blir bland annat lansering av en e-utbildning i privatekonomi riktad mot föräldrar och blivande föräldrar. Vi väljer att digitalisera boken ”Ditt barn och dina pengar” till en e-utbildning uppdelad i tre huvuddelar: ”Vänta barn”, ”Förälder” och ”Familj”. Utbildningen lanseras under vintern 2021/2022 och kommer att finnas under fliken privatekonomi på nätverkets webbplats (gilladinekonomi.se).

Våra utbildningar framöver

Det är uppenbart att många saknar det fysiska mötet och de givande samtal och diskussioner som uppstår i detta sammanhang. Framöver kommer vi därför i första hand att sikta in oss på att återgå till fysiska utbildningar, men samtidigt erbjuda digitala alternativ som komplement. Viktigast är att så många som möjligt ska kunna delta på kurserna och få ta del av kunskapen.

Vi kommer fortsätta rikta in oss på de målgrupper som har direkt kontakt med de grupper i samhället som är utsatta ekonomiskt. Det är till exempel gode män, budget- och skuldrådgivare och andra organisationer som stöttar ekonomiskt utsatta. Planen framöver är även att utbilda högskole-/universitetsstudenter och vi inleder detta genom ett utökat samarbete med Svenska Kyrkan för att utbilda diakonstudenter. Se vad som är på gång framöver i kalendern.

Tack alla ni som sprider kunskaper i privatekonomi och medverkar i Nationella nätverket för finansiell folkbildning. Var och en kan vi göra mycket – tillsammans kan vi göra mer!

God jul och gott nytt år!
önskar kansli & programråd


Tillbaka till nyhetssidan