Till toppen

Hem / Nyhetsarkiv / 2021 / 10

Listar alla inlägg publicerade i oktober 2021

Den 28 oktober 2021 kl. 16:32

Ny rapport: Barn kan förstå pengars värde även utan kontanter

Kontanter behövs inte för att barn ska kunna förstå pengars värde. Det visar en studie som Kungliga tekniska högskolan (KTH) gjort på uppdrag av Finansinspektionen (FI). Föräldrar ska därför inte låta det minskande användandet av kontanter stå i vägen för att lära barn om pengar, en kunskap barn behöver för att få bra förståelse för privatekonomi som vuxna.

I studien jämförs 8−9 åringar i Sverige och i Österrike, två länder där användningen av kontanter ser mycket olika ut. I Sverige har vi snabbt blivit världsledande i kontantfria betalningar medan användningen av kontanter ökar i Österrike. Samtidigt vet vi att många föräldrar tycker att det är svårt att lära barn pengars värde när vi använder mindre kontanter i samhället. Därför har FI bett KTH undersöka om det finns några skillnader mellan barns förståelse av pengar i Sverige och i Österrike. Resultatet i studien visar att skillnaderna är små eller inga.

Therése W. Ekman, FI

Therese Wieselqvist Ekman ansvarar för finansiell folkbildning på FI och har varit delaktig i arbetet.

Ju tidigare vi kan lära ut privatekonomi till barn desto fler verktyg ger vi dem att undvika fallgroparna på finansmarknaden längre fram i livet. En oro har varit om det går att göra det i en kontantlös ekonomi. Studien pekar på att det går alldeles utmärkt.

Läs rapporten här!


Den 28 oktober 2021 kl. 14:58

Ny öppen nätkurs i ekonomi för utlandsfödda

Hur lånar man till en bostad i Sverige? Eller pensionssparar? Det är frågor som kan vara svåra att svara på utan tillräcklig kunskap om det ekonomiska systemet just här. Förra veckan lanserade Finansinspektionen (FI) tillsammans med Knut Wicksells Centrum för Finansvetenskap en öppen nätkurs i ekonomi.

Att komma till Sverige från ett annat land med kunskaper från ett helt annat ekonomiskt system innebär att kunskaper behöver fyllas på. Kursen riktar sig till dem som vill lära sig mer om vardagsekonomi.

Therése Wieselqvist Ekman, senior projektledare på FI har varit med och tagit fram kursen. 

Therése W. Ekman, FI

Vad är bakgrunden till det gemensamma projektet?

Kursen startade i Lund som en klassrumsutbildning och FI:s bidrag i detta är att vi tycket att det var en bra idé att sprida den till fler. Vi bidrog också med kunskap om hur utbildning utanför universitetet bör läggas upp, säger Therese. 

Vad hoppas du att kursen ska bidra med?

FI:s förhoppning är givetvis att alla som vill lära sig mer om de ekonomiska förutsättningarna i Sverige hittar utbildningen och går igenom alla delar, avslutar Therese. 

Utbildningen är en fortsättning på materialet SFI ekonomi ”Dina pengar och din ekonomi” som kan användas inom Svenska för Invandrare (SFI).

Läs mer om den nya kursen på www.finanskurs.se.

Bildtext: Claes Bäckman, en av initiativtagarna till projektet tillsammans med Therese Wieselqvist Ekman, s​enior projektledare på FI.


Den 28 oktober 2021 kl. 14:46

Niklas berättar om våra utbildningar framöver

Hösten är i full gång med flera utbildningar för spännande målgrupper. Större delen av våra utbildningar hålls fortfarande på distans under hösten och i nedkortat format. Men vår målsättning är densamma – att sprida kunskap och verktyg i privatekonomi. Vi vill passa på att välkomna Niklas Uppenberg som kommer att vikariera som utbildningsprojektledare för Gilla din ekonomis utbildningar fram till juni 2022.

Hej Niklas! Kul att du är här, hur känns det?

Det känns superkul! Jag vill att fler människor ska koppla en positiv känsla till ämnet privatekonomi och genom kunskap och nya insikter bygga upp ett finansiellt självförtroende. Att nu få möjlighet att arbeta med detta på Finansinspektionen och genom nätverket Gilla din ekonomi är en fantastisk möjlighet.

Berätta lite mer om våra utbildningar framöver. Satsar vi på digitala eller fysiska kurser?

Det är uppenbart att många saknar det fysiska mötet och de givande samtal och diskussioner som uppstår i detta sammanhang. Framöver kommer vi därför i första hand att sikta in oss på att återgå till fysiska utbildningar, men samtidigt erbjuda digitala alternativ som komplement. Viktigast är att så många som möjligt ska kunna delta på kurserna och få ta del av kunskapen.

Vilka målgrupper ska vi utbilda framöver och har vi någon ny spännande målgrupp?

Vi kommer fortsätta rikta in oss på de målgrupper som har direkt kontakt med de grupper i samhället som är utsatta ekonomiskt. Det är till exempel gode män, budget- och skuldrådgivare och andra organisationer som stöttar ekonomiskt utsatta. Planen framöver är även att utbilda högskole-/universitetsstudenter och vi inleder detta genom ett utökat samarbete med Svenska Kyrkan för att utbilda diakonstudenter. Vi tänker att det är fördelaktigt att studenter, vars framtida arbete innefattar att ha kontakt och hjälpa utsatta grupper, kan få denna kunskap med sig redan under studierna.

Du som har gått någon av Gilla din ekonomis kurser och är vidareinformatör kan hitta vårt material på er respektive utbildningssida. Där kan du ladda ner presentationer från utbildningen som du kan använda när du ska sprida kunskapen vidare, till exempel via en informationsträff eller studiecirkel.

Vill du läsa mer om våra utbildningar kan du göra det här!

Se vad som är på gång i kalendern!


Den 7 oktober 2021 kl. 10:00

Seminarium för lärare inledde World Investor Week

Den 5 oktober höll Finansinspektionen i samarbete med Gilla din ekonomi ett seminarium i privatekonomi för hem- och konsumentkunskapslärare och andra lärare som undervisar i privatekonomi på grundskolan.

Tanken med seminariet har varit att vidareutbilda lärare och innehållet anpassades så att kunskaperna kan spridas vidare till eleverna.

Träffen inleddes av Therése Wieselqvist Ekman från Finansinspektionen. Se Thereses presentation här. Vidare pratade Kim Jonsson från Kronofogden om skulder. Se Kims presentation här. Sen pratade Fredrik Pettersson från Konsumenternas Bank-och finansbyrå om bankfrågor och bedrägerier. Se Fredriks presentation här. Därefter pratade Johanna Englundh från Fondbolagens förening om fonder. Se Johannas presentation här. Avslutningsvis informerade Kristina Kamp från Min pension om pension. Se Kristinas presentation här.

Seminariet samordnades av Finansinspektionen och är ett samarbete mellan myndigheter och företag inom nätverket. För frågor kontakta finanskunskap@fi.se.


Den 4 oktober 2021 kl. 10:14

Den här veckan är det World Investor Week

Den här veckan startar World Investor Week (WIW). Det är en veckolång global kampanj med syfte att öka medvetenheten om vikten av kunskap inom sparande och investeringar. Finansinspektionen (FI) samordnar Sveriges deltagande.

Seminarium privatekonomi för lärare 5 oktober
Under veckan håller Gilla din ekonomi ett digitalt seminarium i privatekonomi för lärare som undervisar i privatekonomi på grundskolan. Innehållet är anpassat så att kunskaperna kan spridas vidare till eleverna. Seminariet samordnas av FI och är ett samarbete mellan myndigheter och företag inom Gilla din ekonomi. 

På seminariet föreläser Finansinspektionen, Kronofogden, Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Fondbolagens förening och Min Pension. Seminariet är kostnadsfritt och innehåller bara fakta, ingen försäljning.

Du som är lärare kan läsa mer och anmäla dig här!

Artikel om investeringsbedrägerier
Torsdag 7 oktober publicerar FI en artikel om investeringsbedrägerier på fi.se. Artikeln ger en bild om vad som är aktuellt just inom området bedrägerier, efter en genomgång av ärenden under årets tredje kvartal. Den innehåller även tips på vad man ska tänka på för att inte bli utsatt.

Om sparande och bedrägerier på Facebook
Under veckan skriver Gilla din ekonomi egna inlägg med fokus på sparande, investeringsbedrägerier och risk. Följ inläggen på: facebook.com/gilladinekonomi

Temaveckan anordnas på initiativ av IOSCO, den internationella organisationen för värdepapperstillsyn.


Tillbaka till nyhetssidan