Till toppen

Hem / Nyhetsarkiv / 2020 / 09

Listar alla inlägg publicerade i september 2020

Den 23 september 2020 kl. 15:41

En digital kurshöst

Nu startar en ny termin fylld av Gilla din ekonomis kurser i privatekonomi. I höst blir kursupplägget lite annorlunda på grund av den rådande coronapandemin. Vi har ställt om och större delen av våra kurser hålls på distans och i nedkortat format. Men vår målsättning är fortfarande densamma – att sprida kunskap och verktyg i privatekonomi.

Med kursen Trygga din ekonomiska framtid kommer vi i höst att fortsätta utbilda personer som via sitt jobb dagligen möter människor i ekonomiskt utsatta situationer, till exempel medarbetare på Svenska kyrkan. Den annars tvådagars långa kursen komprimeras till en halvdags digitala föreläsningar och deltagarna uppmanas istället till självstudier före och efter föreläsningarna.

Under hösten 2019 inledde Finansinspektionen ett nygammalt samarbete med fyra seniorförbund och ABF för att stärka äldres kunskaper i privatekonomi. I januari 2020 hölls en två dagars kurs för deltagare från förbunden PRO, RPG, SKPF och SPF Seniorerna. Nu är nästa kurstillfälle för ”Tryggare ekonomi på äldre dar” inplanerat. Den 13 oktober håller vi kursen för seniorer från hela landet – även den digitalt.

Sofia Tyréus, FI

Sofia Tyréus, projektledare på Finansinspektionen, berättar om hösten och utmaningarna med att ställa om till digitala kurser:

Det blir en intressant utmaning att vi på Gilla din ekonomi för första gången utbildar digitalt. Tillsammans förbereder och anpassar jag och föreläsarna oss på att använda digitala verktyg och förhoppningsvis har vi tekniken med oss på våra kurser. Det är lika viktigt som alltid, om inte viktigare än någonsin, att konsumenter har goda kunskaper i privatekonomi. Att vi ställer om till en digital höst är en nödvändighet och jag ser fram emot kurserna med våra eminenta föreläsare och engagerade deltagare.

Kursen Pensioner och Försäkring i samverkan med PTK rullar vidare med totalt fem digitala kurstillfällen i höst.

Pensionskunskap för högskolestudenter planeras också att genomföras i digital form under hösten. Kursen höjer kunskap om pensionsfrågor hos dem som i framtiden kommer ansvara för pensionsfrågor hos arbetsgivarna. 

Se vad som är på gång i kalendern ->


Den 22 september 2020 kl. 11:11

Nätverksträff – fokus på barn och pengar

Den 17 september höll Gilla din ekonomi en nätverksträff med tema: Hur lär man barn om pengar ”utan” pengar? Denna gång genomfördes träffen digitalt via verktyget Zoom. Moderator var Ylva Yngvesson, sammankallande i Gilla din ekonomis programråd.

Träffen inleddes av Cecilia von Heijne från Ekonomiska museet som presenterade en historisk exposé över pengarnas historia med exempel från olika delar av världen. Särskilt fokus var på vad som kännetecknar svenska pengar genom tiderna.

Se Cecilias presentation här.

Vidare pratade Philip Haglund från Gimi om den forskning, de initiativ och den vetskap vi idag har om barn och deras förståelse för ekonomi. Om dagens barn blir exkluderade från att hantera sina egna pengar, vad kan vi då förvänta oss när de växer upp?

Därefter tog Arturo Arques och Ulrica Bergström från Swedbank och Sparbankerna vid och pratade om tidningen Lyckoslanten. Syftet med Lyckoslanten är att bidra till att barn lär sig om ekonomi, sparande och entreprenörskap.

Se Arturo och Ulricas presentation här.

Avslutningsvis hölls ett panelsamtal lett av Sofia Tyréus från Finansinspektionen. I panelsamtalet deltog samtliga föreläsare förutom Philip Haglund från Gimi som ersattes av Sofie von Krusenstierna från Gimi. Frågor som belystes under panelsamtalet var bland annat hur långt föräldrarnas respektive skolans ansvar sträcker sig när det gäller undervisning i privatekonomi och om det blir lättare, svårare eller bara annorlunda nu när vi inte längre har kontanter på samma sätt.


Den 3 september 2020 kl. 11:21

Finansiell folkbildning i FI-podden

I det senaste avsnittet av Finansinspektionens podd “FI-podden” berättar Therése Wieselqvist Ekman, Sofia Tyréus och Lars Malmström om Finansinspektionens arbete för att öka konsumenters kunskaper i privatekonomi.

Lyssna på detta (och tidigare avsnitt) via Soundcloud. Vill du veta mer om Finansinspektionens arbete med finansiell folkbildning? Läs här!

I FI-podden berättar Finansinspektionens experter om myndighetens arbete och samhällsuppdrag. FI-podden vänder sig till den som vill veta mer och fördjupa sig i aktuella finansiella frågor.

www.soundcloud.com/finansinspektionen


Tillbaka till nyhetssidan