Till toppen

Hem / Nyheter

Nyheter

Den 19 januari 2023 kl. 11:31

Missa inte vår uppdaterade broschyr Fonder

Nu finns Gilla din ekonomis nya uppdaterade broschyr Fonder. I broschyren har vi samlat fakta och inspiration som kan hjälpa dig till ett givande fondsparande och ge dig kunskap och insikter om vad som är bra att tänka på ifall du vill börja investera i fonder.

Broschyren går bland annat in på vad en fond är och varför det kan vara ett bra alternativ för ditt sparande, hur du ska tänka kring risk och riskspridning, vad det finns för olika fonder att välja på, vad du ska tänka på vid val av fond och hur du undviker dyra avgifter.

För dig som är intresserad att lära dig mer om att spara hållbart i fonder finns även ett utökad avsnitt kring detta ämne. Avsnittet tar bland annat upp vad som definieras som hållbart, vilka riktlinjer och krav som finns på fondbolagen och var du själv hittar information om fondernas hållbarhetsstrategier.

Broschyren är framtagen av Finansinspektionen i samarbete med Fondbolagens förening.

Läs broschyren som pdf här!

För dig som har gått en kurs hos oss, kan du kostnadsfritt beställa våra tryckta broschyrer om privatekonomi för att dela ut dem när du sprider kunskaperna vidare, till exempel via en studiecirkel.


Den 16 januari 2023 kl. 16:55

Tidningsbilaga ska nå kvinnor med sparkunskap

”Är du chef över dina drömmar?” ”Ta makten över din ekonomi”. ”Därför borde du investera på börsen”. Så lyder några av rubrikerna i Finansinspektionens bilaga som skickades ut i 2 301 exemplar via tidningen Amelia i mellandagarna.

​​​​​​​​​​​​​Tillsammans med tidningen Amelia har Finansinspektionen tagit fram en fysisk bilaga på och en kortare digital artikel som tillsammans kommer att nå minst 12 301 kvinnor runt 42 år. Ambitionen är att peppa kvinnor till ett högre finansiellt självförtroende och väcka deras intresse för investeringar.

Vi vill sänka trösklarna för att spara på börsen, det är i praktiken ganska enkelt och det är ingen hemlig klubb, alla är välkomna, säger projektledare Sofia Tyréus. Hon fortsätter: Kristina som intervjuas i artikeln beskriver att investera på ett fyndigt sätt ”Jag har själv varit dålig på att löneförhandla och kände aldrig att jag kunde få upp min lön ordentligt. Men när jag förstod att jag skulle få samma värdeutveckling på en aktie som killarna fick insåg jag hur bra börsen är om man är tjej” säger Kristina Kamp, Min Pension.

Läs bilagan här!

Vi som har jobbat med bilagan


Den 14 december 2022 kl. 10:03

Året som gått 2022

Ännu ett spännande och händelserikt år har passerat med flera utbildningar, både fysiska och digitala. Under året har vi även hunnit med att arrangera två nätverksträffar för våra medlemmar med intressanta föreläsningar och diskussioner.

I och med pandemin har den digitala utvecklingen gått snabbt framåt. Det fysiska mötet vid utbildningar ger utrymme för givande samtal och diskussioner och det vill vi självklart fortsätta med nu när det är möjligt. Men det digitala mötet har öppnat upp möjligheter för nätverket att hålla utbildningar för fler och också nationellt över hela Sverige vilket vi ser som väldigt positivt. Nästa år kommer det därför att bli en mix av både fysiska och digitala utbildningar. Viktigast för oss är att utbildningarna håller hög kvalité och att så många som möjligt ska kunna delta och får ta del av kunskapen.

Ditt barn och dina pengar – digital utbildning

I februari lanserade vi, tillsammans med FI, en digital och kostnadsfri e-utbildning i privatekonomi riktad till föräldrar och blivande föräldrar. Utbildningen är baserad på boken ”Ditt barn och dina pengar” och är uppdelad i tre huvuddelar: Vänta barn, Förälder och Familj.

E-utbildningen är framtagen för att alla ska få tillgång till informationen på ett mer strukturerat sätt än genom att läsa pdf:en. Boken kan fortfarande beställas i fysisk form av dem som möter blivande föräldrar i sitt arbete.

Therése W. Ekman, FI

Varför gör FI en utbildningsinsats för föräldrar?

Vi ser i våra hushållsundersökningar att ensamstående föräldrar är en grupp som kan ha svårt att få ihop ekonomin. Även sammanboende får en förändrad ekonomi när familjen växer. Inkomsterna kan minska med föräldrapenning och vård av barn samtidigt som familjens kostnader ökar. Genom planering kan risken för framtida ekonomiska svårigheter minska. Vid alla större livsförändringar är det bra att göra en ekonomisk plan, säger Therése Wieselqvist Ekman, projektledare för Ditt barn och dina pengar.

Läs mer och gå utbildningen på dittbarnochdinapengar.se

Lanseringen av Svinnrik

I samband med Money Week i mars lanserade Finansinspektionen, tillsammans med Livsmedelsverket initiativet Svinnrik – ett läromaterial för hem- och konsumentkunskapslärare på högstadiet. Syftet med kampanjen är att genom olika initiativ främja ungas finansiella kunskaper och förmåga, genom att utgå från matsvinn och kunskap om varför det är viktigt att inte slänga mat. 

Läromaterialet består av övningsuppgifter, utmaningar och kortare föreläsningsfilmer på temat matsvinn och privatekonomi som kan användas i undervisningen. Utbildningsmaterialet är gratis och fritt från reklam.

Läs mer och ta del av materialet här: gilladinekonomi.se/utbildningar/svinnrik

Kurser och utbildningsinsatser under året

Under 2022 har vi träffat många olika målgrupper – främst digitalt:

  • Seniorer från några av Sveriges största seniorförbund.
  • Riksförbundets frivilliga samhällsarbetare (RFS).
  • Blivande ekonomer och personalvetare på Högskolan Kristianstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Dalarna och Linnéuniversitetet.
  • Svenska kyrkan, Budget- och skuldrådgivare och andra organisationer som stöttar människor i ekonomisk utsatthet.
  • Studenter vid diakonprogrammet.
  • Hem- och konsumentkunskapslärare.
  • Målgruppen ny i Sverige där vi utbildat samhällskommunikatörer, socialsekreterare, flyktinghandläggare, SFI-lärare och andra som möter nyanlända i sitt arbete.

Vi har arrangerat totalt 24 utbildningar/seminarium och över 2000 personer har under året utbildats och kan nu hjälpa till att sprida sina kunskaper om privatekonomi vidare.

Vill du läsa mer om våra kurser? Besök fliken utbildningar.

Ny i Sverige

Under året har nätverket utbildat en ny målgrupp nationellt i samverkan med Länsstyrelserna. Genom den digitala utbildningen ”Ny i Sverige” har vi träffat samhällskommunikatörer, SFI-lärare, flyktinghandläggare, socialsekreterare och andra som möter nyanlända i sitt arbete. Av utbildningen får deltagarna kunskaper om bland annat skulder, pension, finansiell förmåga, lån, försäkringar och bankfrågor. Ämnen som är viktiga för nyanlända att ha koll på när man kommer till Sverige från ett annat land med kunskaper från ett annat ekonomiskt system.  I år har deltagarna haft möjlighet att delta i privatekonomi del 1 och del 2. Nästa år planeras en del 3 tillsammans med bland annat Konsumentverket.

Nytt samarbete Svenska Kyrkan för att utbilda diakonstudenter

Under 2022 har vi inlett ett nytt samarbete med Svenska kyrkan där vi genom vår utbildning Trygga din ekonomiska framtid utbildat studenter vid diakonprogrammet. Studenterna kommer i sin framtida arbetsroll dagligen att möta människor i ekonomiskt utsatta situationer och kan sprida kunskapen vidare till dessa.

Fördjupningskurser för Trygga din ekonomiska framtid och Tryggare ekonomi på äldre dar

I över ett decennium har vi utbildat olika personer i privatekonomi som via sitt yrke, förening eller liknande möter andra människor och sprider kunskaperna vidare. Utbildningarna har sett snarlika ut genom åren även om innehållet har skiftat något. Under 2019 komprimerades utbildningen ”Trygga din ekonomiska framtid” för första gången till två fysiska halvdagar, det här blev startskottet för en förändringsresa. När pandemin slog till 2020 växlade vi om till ett digitalt format och nästa år gör vi ytterligare en förändring. Vi inför en fördjupande del av båda utbildningar som alla tidigare deltagare är välkomna på. Fördjupningen har som syfte att uppdatera, engagera, inspirera och framför allt komplettera med kunskap. Innehållet är målgruppsanpassat och skiljer sig därför åt, men en del av det nya innehållet är jämställt sparande och hushållsekonomi, internetsäkerhet, att investera (ett komplement till passen om sparande) och skuldsanering. Det blir även fördjupning inom befintliga områden som vardagsjuridik, bankfrågor, försäkring och investeringsbedrägerier. Vi har även som ambition att hållbarhet i större utsträckning ska genomsyra flera pass. Det nya viktiga innehållet och att erbjuda en fördjupning är något vi på kansliet, tillsammans med föreläsarna, ser mycket fram emot.

Två nätverksträffar under året

Under året har vi arrangerat två nätverksträffar med inspirerande föreläsare på tema: ”Hur blir vi bättre utbildare i privatekonomi?” och ”Ny i Sverige”.

Läs mer om träffen ”Hur blir vi bättre utbildare i privatekonomi?” här och se föreläsarnas presentationer.
Läs mer om träffen ”Ny i Sverige” här och se föreläsarnas presentationer.

Digitalt seminarium om bedrägerier för äldre

Under World Investor Week anordnade FI ett digitalt seminarium för att stärka äldres kunskaper om bedrägerier. Syftet med seminariet var att äldre ska få kunskap om olika tillvägagångssätt som bedragare använder sig av, vilka varningssignaler som finns och vad man gör om man har råkat ut för en bedragare. På seminariet deltog FI, Polisen och Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Uppdatering av gilladinekonomi.se – fokus mot konsumenter

I början av nästa år lanseras en ny uppdaterad version av gilladinekonomi.se. Den nya webben kommer i första hand att rikta sig mot konsumenter. Den nuvarande webbplatsen riktar sig främst mot nätverket och de personer som gått våra kurser.

Tanken med den nya webbplatsen är att lyfta allt vårt material om privatekonomi som är gratis och öppet för alla så att det blir lätt för konsumenter att hitta. Webbplatsen kommer vara uppdelad i flikar med olika ämneskategorier för de som vill lära sig mer om till exempel spara, investera och låna, familjejuridik, pension med mera.

Våra utbildningar framöver

I och med pandemin har den digitala utvecklingen gått snabbt framåt. Det fysiska mötet vid utbildningar ger utrymme för givande samtal och diskussioner och det vill vi självklart fortsätta med nu när det är möjligt. Men det digitala mötet har öppnat upp möjligheter för nätverket att hålla utbildningar för fler och också nationellt över hela Sverige vilket vi ser som väldigt positivt. Nästa år kommer det därför att bli en mix av både fysiska och digitala utbildningar. Viktigast för oss är att utbildningarna håller hög kvalitét och att så många som möjligt ska kunna delta och får ta del av kunskapen.

Vår utbildning Pensionskunskap kommer i första hand att hållas fysiskt på ett flertal högskolor/universitet runt om i landet medan våra utbildningar ”Trygga din ekonomiska framtid” och ”Tryggare ekonomi på äldre dar” främst hålls digitalt. 

Vi kommer fortsätta rikta in oss på de målgrupper som har direkt kontakt med de grupper i samhället som är utsatta ekonomiskt. Det är till exempel diakoner inom Svenska Kyrkan, Budget- och skuldrådgivare, personer som möter nyanlända i sitt arbete och andra organisationer som stöttar ekonomiskt utsatta. Se vad som är på gång framöver i kalendern.

Tack för i år!

Tack alla ni som sprider kunskaper i privatekonomi och medverkar i Nationella nätverket för finansiell folkbildning. Var och en kan vi göra mycket – tillsammans kan vi göra mer!

God jul och gott nytt år!
önskar kansli & programråd


Den 1 december 2022 kl. 11:19

Nätverksträff – Ny i Sverige

Den 29 november höll Nationella nätverket för finansiell folkbildning en nätverksträff med tema: Ny i Sverige. Träffen genomfördes fysiskt i Finansinspektionens lokaler. Moderator var Kristina Kamp, sammankallande i Nationella nätverket för finansiell folkbildnings programråd.

Träffen inleddes av nätverkets sammankallande Kristina Kamp som presenterade nätverksträffens tema ”Ny i Sverige”.

Först ut av talarna var Ellen Wolbe som arbetar som budget- och skuldrådgivare på SHIS-Bostäder. Ellen gav en inblick i det praktiska arbetet med att stötta nyanlända i sin vardagsekonomi. Vilka fallgropar möter dagens nyanlända i sin privatekonomi och hur kan de bli behjälpta av den kommunala budget- och skuldrådgivningen? Att få nyanländas egna perspektiv på sin ekonomi är av största vikt för att samhället ska kunna möta de behov som finns samt förebygga skuldsättning. Se Ellens presentation här.

Därefter lyfte Eva Bernhardtson från Svenska Stenarna tips om hur budskap bättre kan nå fram och in till mottagarna. Räcker det att översätta? Eller vad behöver man tänka på för att göra information begriplig för utrikesfödda? Eva delade också med sig om sina erfarenheter av att prata pengar med sfi-elever och boken ”Dina pengar och din ekonomi”. Se Evas presentation här.

Sist ut av talarna var Mohamad Barhamji från Economyaat Communication. Mohamad delade med sig vikten av inkludering för att kunna förstå och ta medvetna beslut om sin egen ekonomi. Hur kan vi ge arabisktalande i Sverige kunskap och verktyg som möjliggör ökad förståelse för ekonomiska frågor inom ramen för det svenska systemet? Han berättade också om sina erfarenheter med att sprida kunskap om ekonomi till arabisktalande via hans ekonomiska plattform. Se Mohamads presentation här.

Nätverksträffen avslutades med ett panelsamtal lett av Sofia Tyréus från Finansinspektionen. I panelen deltog alla föreläsare.

Nationella nätverket för finansiell folkbildnings kansli samordnar årligen nätverksträffar med olika privatekonomiska teman där alla medlemmar är välkomna att delta.

Taggat i:

Den 7 november 2022 kl. 10:58

Missa inte våra nyhetsbrev!

Tre till fyra gånger per år publicerar nätverket nyhetsbrev för nätverket medlemmar och våra vidareinformatörer. I nyhetsbreven skriver vi bland annat om aktuella och kommande händelser inom nätverket och utbildningsinsatser. 

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på våra nyhetsbrev och få dem skickade till din mejl kan du göra det nedan.

Nyhetsbrev för nätverket
Nyhetsbrev för informatörer

Har du någon bra projektidé, tips på någon målgrupp som vi borde utbilda i privatekonomi eller något annat som du tycker vore viktigt att lyfta i nyhetsbrevet? Kontakta vanda.brandt@fi.se.


Nyhetsarkiv

1 2 24 25