STARTA UTBILDNING

Gilla Din Ekonomis nationella nätverk samarbetar om finansiell folkbildning. Alla som vill samarbeta kring finansiell folkbildning i en oberoende miljö är välkommen att delta i nätverket som nätverksmedlem. Hör gärna av dig om du och din organisation är intresserad av att starta en utbildning med stöd av eller tillsammans med nätverket.

Programrådet har beslutat om att dessa krav ska uppfyllas för att ett projekt ska få startas i nätverkets namn:

  • Projektförslaget måste anmälas och få godkänt av programrådet.
  • Projektplanen måste ha ett mål.
  • En projektledare måste utses.
  • Projektet läggs ut på webben.
  • Projektdeltagare bjuds in.
  • Rapportering sker kontinuerligt till programrådet och på webben.
  • Projektet flaggar upp för externa aktiviteter, till programrådet.

 

Fyll i formuläret om du vill lämna ett projektförslag eller mejla finanskunskap@fi.se.
Du kontaktas inom kort.

Namn*

Telefonnummer*

E-post *

Meddelande *