Till toppen

Hem / Kansli

Kansli

Det löpande arbetet i nätverket bedrivs av programrådet och programrådets kansli samt av utbildningsinsatsers egna projektledare och arbetsgrupper. Via kansliet samordnar Finansinspektionen nätverket. Välkommen att kontakta oss på kansliet via mejl eller telefon.

Vi som jobbar på Gilla din ekonomis kansli:

Medarbetar-bild
Sofia Tyréus
Projektledare
Tel: 08-40898261
Medarbetar-bild
Vanda Brandt
Kommunikatör
Tel: 08-40898343
Medarbetar-bild
Therése W. Ekman
Senior projektledare
Tel: 08-40898186