Till toppen

Hem / Kansli

Kansli

Det löpande arbetet i nätverket bedrivs av programrådet och programrådets kansli samt av utbildningsinsatsers egna projektledare och arbetsgrupper. Via kansliet samordnar Finansinspektionen nätverket. Välkommen att kontakta oss på kansliet via mejl eller telefon.

Vi som jobbar på Nationella nätverket för finansiell folkbildnings kansli:

Medarbetar-bild
Therése W. Ekman
Rådgivare
Tel: 08-40898186
Medarbetar-bild
Niklas Uppenberg
Projektledare
Tel: 08-40898298
Medarbetar-bild
Sofia Tyréus
Projektledare
Tel: 08-40898261
Medarbetar-bild
Vanda Brandt
Kommunikatör
Tel: 08-40898343