Till toppen

Hem / Nätverk

Nätverk

Nationella nätverket för finansiell folkbildning är ett nätverk med över 90 olika myndigheter, organisationer och företag som samarbetar, initierar, utvecklar och inspirerar varandra i frågor om folkbildning i privatekonomi. Tanken är att såväl statliga som privata aktörer har ett gemensamt intresse i att konsumenter blir bättre rustade för att fatta beslut om den egna ekonomin. Gilla din ekonomi är det varumärke vi använder för gemensamma utbildningssatsningar. Besök respektive undersida för mer information.