Svinnrik

Utbildningsmaterial riktat till dig som arbetar som hem- och konsumentkunskapslärare på högstadiet. Syftet med initiativet Svinnrik är att uppmärksamma kopplingen mellan matsvinn, hållbarhet och privatekonomi. Läromaterialet består av övningsuppgifter, utmaningar och kortare föreläsningsfilmer på temat matsvinn och privatekonomi som kan användas i undervisningen.

Kontaktperson

Niklas Uppenberg

Projektledare

E-post: niklas.uppenberg@fi.se

Tel: 08-40898298

Filmer

Fyra korta föreläsningsfilmer där Niklas Uppenberg från Finansinspektionen och Karin Fritz från Livsmedelsverket föreläser. Filmerna är uppdelade i fyra delar: ”Varför Svinnrik?”, ”Matsvinnets kostnader”, ”Tips för minskat matsvinn” och ”Investera ditt matsvinn”.

Film 1: Introduktion – Varför Svinnrik?

Vad innebär Svinnrik? Hur kan man minska sitt matsvinn och samtidigt spara pengar? Vi ger en introduktion till ämnet och levererar fakta om hur matsvinnet ser ut i både Sverige och världen.

Tid: 2 min och 11 sek

Film 2: Matsvinnets kostnader

Vad är kostnaden för allt matsvinn egentligen? Vad har vi att tjäna på att minska vårt matsvinn? Vi tittar närmare på vad kostnaderna av matsvinnet blir för både klimat och för den egna plånboken.

Tid: 2 min och 42 sek

Film 3: Tips för minskat matsvinn

Hur gör man då för att minska sitt matsvinn? Vi ger de bästa tipsen på hur du kan planera, förvara och tillaga mat för att minska ditt matsvinn och bidra till ett bättre klimat likväl som en bättre privatekonomi.

Tid: 3 min och 3 sek

Film 4: Investera ditt matsvinn

Om vi sparar pengar genom ett minskat matsvinn, hur ska vi då spara dessa? Vi förklarar hur du kan tänka kring ditt sparande och hur du kan få dina pengar att växa långsiktigt genom den så kallade ränta-på-ränta effekten.

Tid: 3 min och 29 sek

Uppgifter och utmaningar

Här finner du några dokument med läromaterial att använda med koppling till matsvinn och privatekonomi. Du väljer själv i vilket material du vill använda och i vilken ordning men vi rekommenderar att börja med att titta på filmerna längre upp på denna sida och använda diskussionsfrågorna i koppling till dessa. Detta ger en bra grund för förståelse och genomförande av övriga uppgifter.

Diskussionsfrågor – Filmer

Frågor att diskutera med eleverna tillsammans med de lärofilmer du hittar längre upp på denna sida.

Uppgifter med utmaningar

Uppgifter och utmaningar kring matsvinn som kan utföras både i klassrummet och hemma.

Räkneuppgifter – Räkna på matsvinnet

Lärarhandledning och räkneuppgifter att genomföra tillsammans med eleverna kring matsvinn och kostnader.

Lektionsutmaning – Restboxen

En utmaning att göra tillsammans med eleverna med fokus på kreativ matlagning och diskussion kring klimatmässiga och privatekonomiska kostnader.

Om initiativet Svinnrik

Kampanjen Svinnrik har som syfte att genom olika initiativ främja ungas finansiella kunskaper och förmåga, genom att utgå från matsvinn och kunskap om varför det är viktigt att inte slänga mat. Bakom initiativet står Finansinspektionen och Livsmedelsverket.

Svinnrik ger dig som hem- och konsumentkunskapslärare tillgång till material i form av uppgifter, utmaningar och korta föreläsningsfilmer med koppling till matsvinn och privatekonomi som kan användas i undervisningen. Undervisningsmaterialet är kostnadsfritt och går att använda när som helst under hela läsåret.