Material

Här kan du ladda ner användbara dokument när du ska arrangera en informationsträff eller studiecirkel. Materialet är till dig som gått kursen Tryggare ekonomi på äldre dar.

KURSPÄRM

FLIK 1 – VÄLKOMMEN TILL KURSEN, PDF
(uppdaterad april 2015)

FLIK 1 – PÄRMINDEX, PDF
(uppdaterad april 2015)

FLIK 1. KONTAKTUPPGIFTER TILL FÖRELÄSARE
(uppdaterad maj 2017)

FLIK 2 – KURSINFORMATION, POWER POINT
(uppdaterad april 2015)

FLIK 3 – TILLGÅNGAR PÅ ÄLDRE DAR, AVANZA, POWER POINT
(uppdaterad april 2015)

FLIK 4 – FONDBOLAGENS FÖRENING, POWER POINT
(uppdaterad maj 2017)

FLIK 5 – UTGIFTER PÅ ÄLDRE DAR, BUS, POWER POINT
(uppdaterad maj 2017)

FLIK 6 – SÅ KAN DU FÅ MER I PLÅNBOKEN, PENSIONSMYNDIGHETEN, POWER POINT
(uppdaterad maj 2017)

FLIK 7 – SENIOREKONOMI, SKATEVERKET, POWER POINT
(uppdaterad maj 2017)

FLIK 8 – KOMMUNAL KONSUMENTVÄGLEDNING, KVL, POWER POINT
(uppdaterad maj 2017)

FLIK 9 – FÖRSÄKRINGAR, KONSUMENTERNAS FÖRSÄKRINGSBYRÅ, POWER POINT
(uppdaterad maj 2017)

FLIK 10 – BANK OCH FINANS, KONSUMENTERNAS BANK- OCH FINANSBYRÅ, POWER POINT
(uppdaterad maj 2017)

FLIK 11 – EKONOMI I BALANS PÅ ÄLDRE DAR, KRONFOGDEN, POWER POINT
(uppdaterad maj 2017)

FLIK 12 – INTERNETBANKEN, DANSKE BANK, POWER POINT
(uppdaterad april 2015)

FLIK 13 – FAMILJENS JURIDIK, SEB, POWER POINT
(uppdaterad maj 2017)

FLIK 14 – ORDLISTA, PDF
(uppdaterad april 2015)

Lärarhandledning

LÄRARHANDLEDNING FÖR STUDIECIRKLAR, PDF

ÖVRIGT

BROSCHYRER

NYHETSBREV

FORUM