Global temavecka om sparande och investeringar

Det är världspremiär för World Investor Week den 2 oktober. WIW är en veckolång global kampanj med syfte att öka medvetenheten om vikten av kunskap inom sparande och investeringar.

Under tisdagen anordnas ett seminarium för egenföretagare i Stockholm.  Seminariet kommer att handla om företagarnas framtida lön – pensionen. Läs mer här.

Vad gör ni under veckan? Gilla Din Ekonomi uppmuntrar nätverksmedlemmarna att genomföra egna aktiviteter under veckan. Flagga gärna till kansliet om dessa.

Temaveckan anordnas på initiativ av IOSCO, den internationella organisationen för värdepapperstillsyn. Finansinspektionen samordnar Sveriges deltagande.

Mer om World Investor Week ->