Tillfällig driftstörning för appar

För tillfället har vi tekniska problem för apparna Gilla Din Ekonomi och Pengalabbet via Google Play.

I nuläget går det inte att ladda ner apparna Gilla Din Ekonomi och Pengalabbet. Det gäller för dig som har en Android-enhet och laddar ner appar via Google Play. Har du redan apparna nedladdade kan du uppleva tekniska problem. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Pengalabbet – spelapp för barn om budget

Nu finns en spelapp för barn som går ut på att ta hand om en månadslön. Appen lanseras av Kungliga Myntkabinettet i samarbete med Finansinspektionen.

Pengalabbet vänder sig till barn och deras föräldrar samt till lärare i samhällskunskap och hem- och konsumentkunskap. Den som spelar får prova att ha olika jobb med olika lön och bestämma hur stor del som ska gå till mat, boende och annat.

Appen ”Pengalabbet” finns att ladda ner i App Store och Google Play.

Foto: Ola Myrin/Kungl. Myntkabinettet

Pengalabbet producerades av Kungliga Myntkabinettet som en utställning under 2016. I samarbete med FI har spelidén nu omvandlats till en app. Utställningen finns att besöka på Motala bibliotek till och med maj 2018.

Enklare återkoppling från insatser ute i landet

Nu finns en mejlenkät för återkoppling från alla de insatser som görs av alla vidareinformatörer runt om i landet. På gilladinekonmi.se finns ingången till enkäten där du som vidareinformatör matar in e-postadresser för dem som deltagit på en utbildnings- eller informationsträff. Enkäten mejlas sedan till deltagarna, med Finansinspektionen som avsändare. När mejlet sänds raderas e-postadresserna.
GDE_Ringar_på_vattnet
Enkäten innehåller fem påståenden:
– Totalt sett är jag nöjd med kursen
– Kursen gav mig nya kunskaper
– Jag kommer att ha nytta av det jag lärde mig på kursen
– Det var lätt att förstå innehållet i kursen
Svarsalternativen är; Instämmer helt och Instämmer inte alls på en femgradig skala.
Det femte påståendet, Jag vill rekommendera kursen till andra, har en tiogradig svarsskala.

Enkäten kommer att kunna hjälpa oss på Finansinspektionen att följa upp allt bra som görs ute i landet. Ingången till enkäten finns här: https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=1014208&Pwd=73858429 och det är alltså ni som hållit i utbildnings- eller informationsträff som ska registrera deltagarna.

Lansering och utvärdering – pensionskunskap

Pilotprojektet att införa pensionskunskap på personalvetarprogrammet har nu startat. Den första kursen hölls den 4-5 maj på högskolan i Skövde, med mycket positiv återkoppling. I höst hålls kursen på högskolan i Kristianstad och i Dalarna.

Kursen består av två heldagars seminarium med externa föreläsare och ingår i en längre kurs i Personalekonomi. Pensionsavsnittet ingår också som en del i kursens tentamen som studenterna på Skövde högskola genomför i skrivande stund.

”Det var härligt att se att klassrummet var fullt och att alla 55 studenter deltog från morgon till kväll och även dag två, trots att det inte var obligatorisk närvaro på kursens seminarium” berättar projektledare Eva Adolphson, Alecta.

Efter kursen genomfördes en anonym enkät av studenterna. Kursens seminarium fick i snittbetyg 4,4, på en femgradig skala. På frågan ”Vad är det viktigaste du har lärt dig” skrevs många positiva kommentarer av studenterna, bland annat ”Att detta är ett viktigt ämne och berör alla så småningom. Fått en helhetsbild hur allt fungerar och hänger ihop och att detta kommer gynna oss på arbetsmarknaden sen.”

Alla tio föreläsare samlades den 3 juni för ett gemensamt utvärderingsmöte och för att diskutera höstens kurser tillsammans med representanter från högskolan i Kristianstad och i Dalarna. Alla inblandade inom Gilla din ekonomis högskoleprojekt ser fram emot höstens kurser och framtida utveckling för projektet.

Foto: Anna Allerstrand och Therése W. Ekman

Årets gymnasietävling i privatekonomi

Ett av utbildningsprojekten Gilla Din Ekonomi är involverat i är Koll på cashen. Utbildningsprojektets 2015 års tävling för gymnasielever är avgjord. Klass E1B på Katedralskolan i Lund agerade coacher i privatekonomi. Det gav segern och 20 000 kronor i årets tävling med Koll på cashen. Katedralskolan tog även hem tredjepriset.

I årets upplaga av Koll på cashen har över 600 elever från 22 gymnasieklasser i Sverige tävlat mot varandra. Årets vinnare klass E1B på Katedralskolan i Lund som tagit fram ett material om privatekonomi som visar elevernas förmåga att förstå privatekonomins olika aspekter och konsekvenser.

Andrapriset på 15 000 kronor går till klass EK14 på Härnösands gymnasium och tredjepriset på 10 000 kronor går till klass E1A på Katedralskolan i Lund. Dessutom får tre fjärdepristagare 5 000 kronor vardera: klass EK1 på Marks gymnasieskola, klass NA14B på Tullinge gymnasium och klass Jupri0 och SAM1B på Westerlundska gymnasiet i Enköping.

Nästa läsår tar tävlingen ett uppehåll och istället läggs fokus på att ta fram ett nytt undervisningsmaterial. Läs gärna mer på www.kollpacashen.se

Varmt tack Per Arne Ström

Per Arne StrömSedan starten av nätverket Gilla Din Ekonomi har Per Arne Ström från Finansinspektionen varit aktiv, engagerad och varit den som hållit i stafettpinnen för nätverket och för finansiell folkbildning. Nu går Per Arne i pension efter trogen och mycket uppskattad tjänst på Finansinspektionen.

Varmt tack Per Arne för många års gott samarbete och goda resultat
– vi önskar dig en ljus och lätt framtid i den sköna ledighetens tecken!

Önskar kollegorna från nätverket och programrådet

Nätverksträff – fokus på ökad finansiell förmåga

Gilla Din Ekonomis nätverksträff den 19 maj gästades av över 50 representanter från olika myndigheter, företag och organisationer. Under träffens första hälft låg fokus på studier kring finansiell förmåga. Jenny Säve-Söderbergh, Institutet för social forskning vi Stockholm Universitet, presenterade pågående forskning Räknefärdighet och finansiell förmåga. Forskningsresultatet har sedan använts i Finansinspektionens konsumentrapport som Moa Langemark, Finansinspektionen, presenterade.

Karin Nordenson, Konsumentverket, inledde träffens andra hälft med fokus på åtgärder av brister inom finansiell förmåga. Karin presenterade den nystartade upplysningstjänsten Hallå konsument, oberoende vägledning för en enklare konsumentvardag.

Projektledare för GDE skolan, Bo Sillén, förklarade den lanserade Tingvallamodellen, tematisk utbildning för gymnasiet i privatekonomi. Ung privatekonomi, Jennifer Ström och Amanda Kärlin, berättade om sitt arbete i gymnasieskolan, där unga pratar privatekonomi med unga.

Anette Grundström, Svensk Försäkring, presenterade Ersättningskollen ett privat-offentligt samarbete om ersättning. Carl Rosén, Aktiespararna, presenterade föreningens utbildningsprojektet Bli miljonär som pensionär. Therése Wieselqvist Ekman, Finansinspektionen, pratade om det kommande samarbetet med Kronofogdens kommunprojekt och träffen avslutades av Karin som presenterade sin effektutvärderings positiva resultat av Ekonomismart.

Konsumentskyddsrapport från Finansinspektionen

Finansinspektionen presenterar idag, 2015-05-12, sin rapport om konsumentskyddet på finansmarknaden. Forskningsresultat av pågående forskning vid Stockholms universitet, Räknefärdighet och finansiell förmåga, har använts i Finansinspektionens rapport. I studien mäts svenskars finansiella förmåga och räknefärdighet.

“Varannan svensk har svårt att klara av enkel procenträkning och många vet inte hur inflation fungerar. Samtidigt ökar kraven på allt fler att fatta svåra beslut om sin privatekonomi. Behovet av oberoende rådgivning samt bra och enkel information är därför stort. Det är ett par av slutsatserna i FI:s nya konsumentskyddsrapport.” – fi.se

Rapporten hittar du här: http://www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Halften-av-konsumenterna-saknar-grundlaggande-finanskunskap

Nyhetsbrev för informatörer

Nätverket Gilla Din Ekonomi har startat och lanserat det första nyhetsbrevet för våra certifierade informatörer. I nyhetsbrevet berättar vi bland annat om aktuella och kommande händelser inom nätverket.

Nyhetsbrevet är för alla som är certifierade informatörer i kursen Trygga din ekonomiska framtid, Tryggare ekonomi på äldre dar eller Pensioner och försäkringar.

I samband med nyhetsbrevet för informatörerna har tre forum för kurserna på Facebook startats, i forumen kan ni informatörer kommunicera med varandra och med oss.

Prenumerera gärna på nyhetsbrevet genom att mejla finanskunskap@fi.se och ange Nyhetsbrev informatör i mejlet.
Nyhetsbrevet: Nyhetsbrev informatörer 1 2015 

Inspirationsdag i Göteborg – Att lära ungdomar förstå ekonomi

Torsdag den 16 april samlas omkring 150 lärare, rektorer och andra intressenter från gymnasieskolan till en inspirationsdag – Att lära ungdomar förstå ekonomi. Konferensen arrangeras för första gången och av nätverket Gilla Din Ekonomi, ett samarbete med en rad myndigheter, företag och organisationer.

Syftet är att motivera lärare och skolledare att utveckla sin privatekonomiska undervisning och bättre ta tillvara gymnasieskolans möjligheter till samarbeta över ämnesgränserna.

Som en del i detta arbete lanserar Gilla Din Ekonomi även en ny studiemodell – Tingvallamodellen. Den baseras på ett modellarbete som drivits i Tingvallagymnasiet i Karlstad. Modellen bygger på ämnesintegrering under tre studieår. Fokus ligger på skolans möjligheter att stimulera elevernas förståelse för ekonomiska frågor.

Konferensen inleds av Johnny Magnusson, Ordförande i Västra Götalands regionstyrelse. Föreläser gör flera representanter från nätverket Gilla Din Ekonomi som Claes Hemberg, Avanza och Arturo Arques, Swedbank samt Jeanette Hauff, Skandia. Föreläsare från Göteborgs universitet, Chalmers, Business Region Göteborg och Göteborgs kommun står också på agendan.

Studiemodellen från Tingvallagymnasiet kommer under maj månad att finnas tillgänglig i sin helhet på www.gilladinekonomi.se.

gbg
Bo Sillén, Företagsam och Arturo Arques, Swedbank.
Per-Arne Ström, Finansinspektionen.