Nätverksträff om jämställdhet och privatekonomi

Ungas ekonomiska självförtroende, ekonomiska val och jämställdhet i praktiken och rapporten “Långsiktigt sparande – en ojämställd marknad”. Det var fokus på Gilla Din Ekonomis nätverksträff den 12 november.

Anna-Carin Widmark och Caroline Högstedt, Konsumentverket
Om Konsumentverkets rapport “Långsiktigt sparande – en ojämställd marknad”.
Läs presentationen här.
Läs rapporten här.

Tove Zander, Swedbank
Om ungas ekonomiska självförtroende.
Läs presentationen här.

Emma Persson, Länsförsäkringar
Om Länsförsäkringars nya undersökning om ekonomiska val och jämställdhet i praktiken.

I slutet av nätverksträffen hölls ett panelsamtal på temat med alla föreläsare samt Fredrik Hård af Segerstad från Fondbolagens förening.

Nätverket växer med tre nya medlemmar

Gilla din ekonomis nätverk utökas med tre nätverksmedlemmar. Nu ska de tre nya medlemmarna, Brummer & Partners, EKC och Nordax Bank, samarbeta med nätverket i frågor om privatekonomisk utbildning. Välkomna! 

Brummer & Partners
Som aktör inom pension och sparande har vi ett ansvar att bidra till bättre kunskap. Vi har dessutom ett stort samhällsengagemang inriktat mot matematik, ett ämne som är nära förknippat med privatekonomi. Därför var beslutet att bli medlemmar i Gilla din ekonomi enkelt.

EKC (Ekonomiskt Kunskaps Center i Gävle) 
EKC är ett nätverk där socioekonomiska frågor står i fokus. Flertalet av aktörerna jobbar aktivt med att på olika sätt hjälpa människor i ekonomisk utsatthet och att lära dem hantera sin ekonomi. Samverkan för påverkan är anledningen till att vi vill vara med i nätverket. Vi ser fram emot att vara med som föreläsare i Trygga din ekonomiska framtid för Svenska kyrkans anställda.

Nordax Bank
Nordax är en bank som arbetar med kreditgivning. Nätverket Gilla Din Ekonomis vision att bidra till att konsumenter ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna fatta välgrundade, medvetna ekonomiska beslut om sin privatekonomi ligger i linje med vår verksamhet och våra värderingar som företag.

Nu består nätverket av 82 medlemmar. Se alla här.

Varmt tack Eva Adolphson. Välkommen Staffan!

Eva Adolphson har länge varit en av eldsjälarna i nätverket Gilla Din Ekonomi. Pensionsekonom Eva har spenderat många timmar med att föreläsa runt om i landet och har hållit i stafettpinnen för Pensionskunskap, en kurs om pensioner för personalvetar- och ekonomistudenter på landets högskolor.

Eva har varit aktiv och engagerad för att sprida kunskaper om pension. Nu går Eva i pension efter en mycket uppskattad tid hos Gilla Din Ekonomi.

Fortsättningsvis tar Staffan Ström, Alecta, vid Evas insatser. Staffan kommer hålla i stafettpinnen för kursen Pensionskunskap och medverka i Gilla Din Ekonomis programråd.

Eva Adolphson
Alecta
Staffan Ström
Alecta

Varmt tack Eva för gott samarbete och fantastiska resultat samt varmt välkommen Staffan!Önskar kollegorna från nätverket och programrådet

Ekonomismart bjuder in till konferens om hållbar ekonomi

Ekonomismart anordnar fem avgiftsfria konferensen under november runt om i landet för dig som vill arbeta förebyggande med grupper av utsatta unga vuxna. Med verktyg och material från konferensen kan du hjälpa unga att bli medvetna konsumenter med en hållbar ekonomi genom hela livet.

Ekonomismart ger inspiration och konkreta verktyg för dig som vill ha ett färdigt material med ett genomarbetat välfungerande koncept att arbeta utifrån. Under konferenserna får du ta del av Ekonomismarts metod och material för förebyggande arbete. Konferensen anordnas i Stockholm, Umeå, Göteborg, Malmö eller Växjö.

➢ Läs mer och anmäl dig här

Ekonomismart har framgångsrikt utbildat flera tusen unga vuxna till att bli privatekonomiska förebilder. Nu delar vi med oss av våra framgångsfaktorer genom ett metodstöd där yrkesverksamma får tillgång till vår metod och material. Det är
viktigt att vi blir fler som tillsammans gör insatser för utsatta grupper som riskerar att få ekonomiska problem. Tillsammans kan vi göra vi skillnad. – Katrin Rundström, initiativtagare och utbildningsledare för Ekonomismart.

Nätverksträff – trender och hållbarhet

På Gilla Din Ekonomis nätverksträff den 19 maj låg fokus på trender och hållbarhet inom privatekonomi. Träffen inleddes av Jens Magnusson, privatekonom SEB, om demografi, populationstrender och möjlig påverkan på privatekonomin och samhället.

Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund pratade om vikten av finansiell folkbildning och privatekonomi ur ett hållbarhetsperspektiv.

Träffens andra hälft inleddes av George Sallfeldt, Vd Morningstar Sverige, om hållbart sparande och metoder för att mäta hållbarhet.

Ylva Yngveson, sammankallande GDE programråd, modererade nätverksträffen som gästades av ett sextiotal representanter från olika myndigheter, företag och organisationer.

  • Alexander Neidert, FI, om hösten och vårens utbildningar, aktivitetskalender ->
  • Therése W. Ekman, FI, om kartan där lärare kan hitta kostnadsfria föreläsningar i privatekonomi till sina elever, besök kartan ->
  • Sofia Bjursell, FI, om uppdaterad Nätverksplan, mejla Sofia för komplett exemplar.

Fondvecka med Hanna Helgesson på Facebook

På Gilla Din Ekonomis Facebook skrivs inlägg om privatekonomi. Nu för första gången kommer sidan under en vecka ha en gästbloggare, det blir en fondvecka med Hanna Helgesson.

HannaIntro2Hanna Helgesson från Fondbolagens förening är författare till broschyren Fonder och är en av föreläsarna på flera av Gilla Din Ekonomis kurser. Nästa vecka den 16-20 maj gästbloggar hon på Facebook och kommer att ge fakta och tips kring fonder och fondsparande. Följ med på www.facebook.com/gilladinekonomi

 

Samarbete leder till framgång

Vi träffar Anna Allerstrand från PTK. Anna är en av drivkrafterna bakom Pensioner och försäkringar, en kurs för förtroendevalda försäkringsinformatörer. Kursen är ett samarbete mellan PTK och Gilla Din Ekonomi.  

Samarbete leder till framgång

Anna Allerstrand, PTK

Anna Allerstrand, PTK

Vi har ett tydligt mål med vår verksamhet – att alla tjänstemän med ITP tjänstepension ska ha tillräcklig kunskap för att kunna fatta välgrundade beslut utifrån sin egen situation.

För att uppnå det högt ställda målet behöver vi hjälp och en viktig pusselbit är att få med oss de drygt 1 600 fackligt förtroendevalda försäkringsinformatörerna som finns ute på arbetsplatserna.

För några år sedan kände vi att det var dags att göra om våra utbildningar så att de mer lirade med vad vi ville att de förtroendevalda skulle göra. De skulle så klart vara målgruppsanpassade, men också mer inspirerande för deltagarna och leda till fler aktiviteter. Eftersom PTK gillar samarbeten kändes det självklart att tillsammans med Gilla Din Ekonomi utveckla de nya utbildningarna.

Nu har vi utbildat och inspirerat närmare 300 förtroendevalda försäkringsinformatörer i samverkan med Gilla Din Ekonomi, och resultatet av våra gemensamma insatser har inte låtit vänta på sig. Pensions- och försäkringsaktiviteterna ökar ute på arbetsplatserna med bland annat anordnade informationsträffar och spridande av material kring frågorna.  Fler privatanställda tjänstemän med ITP hittar till vår webbaserade rådgivningstjänst och våra undersökningar visar också att kunskapen och självförtroendet har ökat och att fler tycker sig kunna fatta välgrundade beslut utifrån den egna situationen.

Att samarbetet med Gilla Din Ekonomi uppskattas av deltagarna på våra utbildningar syns tydligt och kan sammanfattas i det som framkom i den senaste utvärderingen – Mycket bra ordnat. Roligt med studiebesökenoch Intressanta “talare” som brann för sin sak. Kan verkligen rekommendera denna kurs.

Ett bättre betyg än så kan vi knappast få och det bevisar också att samarbete lönar sig!

Anna Allerstrand, PTK

PTK är en organisation där vi samarbetar kring bland annat pensions- och försäkringsfrågor inom tjänstepensionen ITP. Våra 25 medlemsförbund har närmare 830 000 privatanställda tjänstemän som medlemmar.

Intresset ökar och nätverket växer

Gilla Din Ekonomis nätverk utökas med två medlemmar, Småspararguiden och Atlant Fonder. Nu är 75 företag, myndigheter och organisationer nätverksmedlemmar för att samarbeta i frågor om finansiell folkbildning.

Patrick Siegbahn, Småspararguiden
"Småspararguiden.se har sedan 2014 drivits som ett ideellt initiativ som ger råd och guidning kring privatekonomiska frågor. Vårt mål är att alla skall ha tillgång till oberoende rådgivning till en låg och transparent kostnad. Att vara nätverksmedlem i Gilla Din Ekonomi som arbetar med privatekonomisk utbildning är en god förutsättning för samverkan eller nätverkande med andra aktörer, för att uppfylla vår ambition att öka spararnas kunskaper i privatekonomi."
Johan Bothén, Atlant Fonder
"Trots att svenskar har en stor del av sitt sparande i fonder är det få som kan förklara hur en fond fungerar i praktiken. Än färre är de som kan förklara hur en hedgefond är uppbyggd. Kan exempelvis tillämpning av derivat, optioner och terminer minska risken i en portfölj? Atlant Fonder har som del av sin långsiktiga strategi att utbilda kring hedgefonder, det är ett sätt för oss att bidra till ökad kompetens inom privatsparande. Vår förhoppning som nätverksmedlem i Gilla Din Ekonomi är att samverka och bidra med vår kunskap.”

 

Tack för ett händelserikt 2015

Med ett nytt år som närmar sig sammanfattar vi händelserika 2015 för Gilla Din Ekonomi. Antalet medlemmar och utbildningar i nätverket har ökat och idag är vi 73 medlemmar som samarbetar i frågor om finansiell folkbildning.

 

 

 

Aktiviteter 2015

KURSER DELKURSER & SEMINARIUM KOMMUNIKATION & MATERIAL
Pensioner & försäkringar 10-11 mars GDE i skolan: lärarseminarium 5-6 februari Pensionsbilagan distribueras i M-magasin 26 mars
Pensioner & försäkringar 22-23 april GDE i skolan: Regional skolkonferens 22  april Nyhet: Nyhetsbrev och forum för utbildade informatörer
Pensionskunskap, Högskolan i Skövde 4-5 maj Tryggare ekonomi på äldre dag, Unionen Seniorer, 28 oktober Uppdatering kursmaterial: Tryggare ekonomi på äldre dar och Pensioner & försäkringar
Pensioner & försäkringar 4-5 maj Trygga din ekonomiska framtid, ST Malmö, 3 november Lansering av omgjord webb gilladinekonomi.se 31 augusti
Tryggare ekonomi på äldre dar 6-7 maj Trygga din ekonomiska framtid, ST Linköping, 4 november Filmer: Inledningsvis filmas föreläsningar som korta klipp till Youtube
Pensioner & försäkringar 26-27 maj GDE i skolan: Inspirationsdag lärare 25 november
Pensioner & försäkringar 9-10 juni Tryggare ekonomi på äldre dar, BUS, 6-7 oktober
Trygga din ekonomiska framtid 16-17 september
Pensioner & försäkringar 29-30 september
Pensioner & försäkringar 6-7 oktober
Pensioner & försäkringar 3-4 november
Pensioner & försäkringar 17-18 november
Pensionskunskap Högskolan Kristianstad 19-20 november
Pensionskunskap Högskolan Borlänge 7-8 december

Fler samarbetar med finansiell folkbildning

Gilla Din Ekonomis nätverk utökas med två medlemmar, ICA Banken och Aditro. Nu samarbetar 73 nätverksmedlemmar i frågor om finansiell folkbildning.

Nätverksmedlemmen ICA Banken går med i programrådet med Magnus Hjelmér som representant. Magnus var tidigare representant för Unga aktiesparares i programrådet.

Magnus Hjelmér, Ica Banken
"Jag har tidigare suttit som representant i Gilla Din Ekonomis programråd i egenskap av vd för Unga Aktiesparare. Det känns jätteroligt att fortsätta att vara en del av programrådet, men nu som vardagsekonom hos ICA Banken. Min roll som vardagsekonom innebär att göra vardagsekonomin enklare och mer lättförståelig för våra kunder. Det rimmar väldigt bra med syftet med Gilla Din Ekonomi, att stötta folkbildning i finansiella frågor."
Elisabeth Wass, Aditro
"Aditro är en av nordens största aktörer inom löne- och HR-system, och pensionstjänster är ett inslag i leveransen. Eftersom Aditro har systemstöd till arbetsgivare inom området pension, önskar vi tillsammans med Gilla Din Ekonomi vara bidragande till möjligheterna att sprida kunskap och information. Alla på arbetsmarknaden skulle dra nytta av bättre koll på de förmåner som har stor betydelse för både arbetsgivarens och den anställdes ekonomi."