Ny rapport: Barn kan förstå pengars värde även utan kontanter

Kontanter behövs inte för att barn ska kunna förstå pengars värde. Det visar en studie som Kungliga tekniska högskolan (KTH) gjort på uppdrag av Finansinspektionen (FI). Föräldrar ska därför inte låta det minskande användandet av kontanter stå i vägen för att lära barn om pengar, en kunskap barn behöver för att få bra förståelse för privatekonomi som vuxna.

I studien jämförs 8−9 åringar i Sverige och i Österrike, två länder där användningen av kontanter ser mycket olika ut. I Sverige har vi snabbt blivit världsledande i kontantfria betalningar medan användningen av kontanter ökar i Österrike. Samtidigt vet vi att många föräldrar tycker att det är svårt att lära barn pengars värde när vi använder mindre kontanter i samhället. Därför har FI bett KTH undersöka om det finns några skillnader mellan barns förståelse av pengar i Sverige och i Österrike. Resultatet i studien visar att skillnaderna är små eller inga.

Therése W. Ekman, FI

Therese Wieselqvist Ekman ansvarar för finansiell folkbildning på FI och har varit delaktig i arbetet.

Ju tidigare vi kan lära ut privatekonomi till barn desto fler verktyg ger vi dem att undvika fallgroparna på finansmarknaden längre fram i livet. En oro har varit om det går att göra det i en kontantlös ekonomi. Studien pekar på att det går alldeles utmärkt.

Läs rapporten här!