Nätverksträff – fokus på barn och pengar

Den 17 september höll Gilla din ekonomi en nätverksträff med tema: Hur lär man barn om pengar ”utan” pengar? Denna gång genomfördes träffen digitalt via verktyget Zoom. Moderator var Ylva Yngvesson, sammankallande i Gilla din ekonomis programråd.

Träffen inleddes av Cecilia von Heijne från Ekonomiska museet som presenterade en historisk exposé över pengarnas historia med exempel från olika delar av världen. Särskilt fokus var på vad som kännetecknar svenska pengar genom tiderna.

Se Cecilias presentation här.

Vidare pratade Philip Haglund från Gimi om den forskning, de initiativ och den vetskap vi idag har om barn och deras förståelse för ekonomi. Om dagens barn blir exkluderade från att hantera sina egna pengar, vad kan vi då förvänta oss när de växer upp?

Därefter tog Arturo Arques och Ulrica Bergström från Swedbank och Sparbankerna vid och pratade om tidningen Lyckoslanten. Syftet med Lyckoslanten är att bidra till att barn lär sig om ekonomi, sparande och entreprenörskap.

Se Arturo och Ulricas presentation här.

Avslutningsvis hölls ett panelsamtal lett av Sofia Tyréus från Finansinspektionen. I panelsamtalet deltog samtliga föreläsare förutom Philip Haglund från Gimi som ersattes av Sofie von Krusenstierna från Gimi. Frågor som belystes under panelsamtalet var bland annat hur långt föräldrarnas respektive skolans ansvar sträcker sig när det gäller undervisning i privatekonomi och om det blir lättare, svårare eller bara annorlunda nu när vi inte längre har kontanter på samma sätt.