Välkommen Karin Nordenson till programrådet!

Gilla Din Ekonomis programråd har en ny representant från Konsumentverket. Det är Karin Nordenson som nu företräder myndigheten. Varmt välkommen! 

”Som representant för Konsumentverket i  nätverket Gilla Din Ekonomi får jag en bra inblick i vilka vi kan samverka med och var vi kan sprida Konsumentverkets material och verktyg, så att det når de som bäst behöver dem. Vi har också genom de kommunala rådgivarna bra kontaktytor i kommunerna. Jag brinner för att göra skillnad för de överskuldsatta  och mitt bästa recept är kunskap och samverkan. Ett exempel är utbildnings satsningen på överförmyndarna. De är en viktig målgrupp eftersom de i sin tur ska utbilda gode män och förvaltare” – Karin Nordenson

Vi passar på att tacka Malin Lindquist Skogar, Konsumentverkets tidigare representant, för engagerad och inspirerande medverkan. Tack!