Vårt kursutbud

Gilla Din Ekonomis syfte är att nationellt öka privatekonomisk förståelse genom kunskapsspridning med olika informations- och utbildningsinsatser, med deltagare som i sin tur kan utbilda andra. På så sätt kan kunskaperna i privatekonomi spridas brett, som ringar på vattnet.

Nätverket syftar också till att inspirera till mer insatser inom privatekonomisk utbildning bland medlemmar och övriga i samhället. Privatekonomisk utbildning av Gilla Din Ekonomi ska leda till självinsikt om beteende och ge verktyg till förändring.