Ung Privatekonomi

FramsidaNätverksmedlemmarna Finansinspektionen och Ung Privatekonomi samarbetar med projektet Ung Privatekonomi för att nå fler gymnasieelever i norra Sverige.

Ung Privatekonomi är ett oberoende projekt som drivs inom ramen för Unga Aktiesparares verksamhet på uppdrag av Aktiefrämjandet. Inom projektet arbetar informatörer som reser runt i skolor för att sprida information och kunskap inom privatekonomi och sparande. FI arbetar för att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden och för att öka de finansiella kunskaperna hos konsumenter.

– Finansinspektionen har ett uppdrag att arbeta med finansiell folkbildning och det är viktigt att nå ut till hela landet. Nu får fler ungdomar i norra Sverige möjlighet till inspiration och utbildning om privatekonomi och sparande. Det är roligt att kunna samarbeta med Ung Privatekonomi som har en etablerad organisation, säger Therése Wieselqvist Ekman, projektledare på Finansinspektionens konsumentenhet.

Läs gärna mer på www.ungprivatekonomi.se