SFI-EKONOMI

Gilla Din Ekonomi driver tillsammans med Finansinspektionen utbildningen Sfi-ekonomi som är till för att hjälpa lärare som vill arbeta med privatekonomiska frågor inom ramen för kommunernas invandrarundervisning. Materialet tar upp svenska privatekonomiska termer, orienterar i det svenska bank- och betalningssystemet och tydliggör viktiga rättigheter och skyldigheter på enkel svenska. Som hjälpmedel till undervisningen finns både film, test och handbok. Texten till handboken är skriven av nätverksmedlemmen Eva Bernhardtson, Svenska stenarna.

Läs gärna mer på www.sfiekonomi.se, där kan du ladda ner lärar- och elevmaterial.

Enkel svenska

Boken är ett undervisningsmaterial i svenska som handlar om privatekonomi och har producerats för sfi-undervisning.