EKONOMISMART

ekonomismartEkonomismart är ett utbildningskoncept som hjälper unga vuxna att bli medvetna konsumenter med verktyg att göra aktiva val och upprätthålla en hållbar ekonomi genom hela livet. Ekonomismart vänder sig dels till arbetslösa unga mellan 18 och 30 år, dels till yrkesverksamma i kommunerna – till exempel budget- och skuldrådgivare, konsumentvägledare och lärare – som vill arbeta förebyggande.

Ekonomismarts utbildning för unga vuxna tar upp frågor om konsumenträtt, vardagsekonomi, sparande, försäkringar, krediter, reklam och marknadsföring, boende, samboregler samt betalning. I samband med utbildningen erbjuds även yrkesverksamma vidareförmedlare i kommunerna ett metodstöd i ämneskunskaper, metod och material. De kombinerade utbildningarna för unga och yrkesverksamma är tillsammans två dagar. Metodstödet är för dem som vill arbeta förebyggande gentemot grupper av deltagare.

Ekonomismart är ett samarbete mellan nätverksmedlemmarna Folkuniversitetet, Konsumentverket, Finansinspektionen och Kronofogden.

För mer information eller bokning besök gärna www.ekonomi-smart.se