EKONOMISMART

ekonomismartEkonomismart är ett utbildningskoncept som hjälper unga vuxna att bli medvetna konsumenter med verktyg att göra aktiva val och upprätthålla en hållbar ekonomi genom hela livet. Ekonomismart vänder sig dels till arbetslösa unga mellan 18 och 30 år, dels till yrkesverksamma i kommunerna – till exempel budget- och skuldrådgivare, konsumentvägledare och lärare – som vill arbeta förebyggande.

Ekonomismart är ett samarbete mellan nätverksmedlemmarna Folkuniversitetet, Konsumentverket, Finansinspektionen. Och Sparbanksstiftelserna Kronan, Alfa och Nya.

Ekonomismarts utbildning för unga vuxna tar upp frågor om konsumenträtt, vardagsekonomi, sparande, försäkringar, krediter, reklam och marknadsföring, boende, samboregler samt betalning. I samband med utbildningen erbjuds även yrkesverksamma vidareförmedlare i kommunerna ett metodstöd i ämneskunskaper, metod och material. De kombinerade utbildningarna för unga och yrkesverksamma är tillsammans två dagar. Metodstödet är för dem som vill arbeta förebyggande gentemot grupper av deltagare.

Genom en målgruppsanpassad insats i rätt tid, med en metod som möter unga där de befinner sig, blir Ekonomismart en effektiv insats. Sedan starten 2009 har 140 kommuner besökts. Hittills har över 6 000 unga har blivit privatekonomiska förebilder och 1 100 yrkesverksamma vidareförmedlare tagit del av Ekonomismarts utbildning och koncept. Utbildningen är mycket uppskattad med ett genomsnittsbetyg från deltagarna unga vuxna på 4,6 av 5 totalt.

”Väldigt intressant att ni tar upp ämnen som alla behöver veta om. Jag har lärt mig mycket – vilket jag tycker är jättekul och som jag kommer ta med mig och berätta för mina vänner för att hjälpa dem så de inte hamnar i skiten med skulder.” – Kursdeltagare

För mer information eller bokning besök gärna www.ekonomi-smart.se