EKONOMISMART

ekonomismartEkonomismart är ett nationellt utbildningskoncept som hjälper unga vuxna att bli medvetna konsumenter med verktyg att göra aktiva val och upprätthålla en hållbar ekonomi genom hela livet.

Vid årsskiftet 2018/2019 avvecklas verksamheten efter 10 framgångsrika år. Läs mer här -> 

För den som vill ta del av och använda Ekonomismarts utbildningsmaterial finns det tillgängligt fram till årsskiftet på ekonomi-smart.se

Ekonomismart har sen 2009 träffat och utbildat 9 819 arbetslösa unga vuxna mellan 18-30 år i 179 kommuner. Utöver de unga vuxna har Ekonomismart utbildat 2 199 yrkesverksamma. Personer som möter unga vuxna i sitt dagliga arbete som kan stötta i frågor om privatekonomi och konsumenträtt. Till exempel budget- och skuldrådgivare, konsumentvägledare och lärare – som vill arbeta förebyggande.

Ekonomismarts utbildning för unga vuxna tar upp frågor om konsumenträtt, vardagsekonomi, sparande, försäkringar, krediter, reklam och marknadsföring, boende, samboregler samt betalning. I samband med utbildningen erbjuds även yrkesverksamma vidareförmedlare i kommunerna ett metodstöd i ämneskunskaper, metod och material. De kombinerade utbildningarna för unga och yrkesverksamma är tillsammans två dagar. Metodstödet är för dem som vill arbeta förebyggande gentemot grupper av deltagare.

Utbildningsprojektet var ett samarbete mellan Finansinspektionen, kronofogden, Konsumentverket och Folkuniversitetet samt Sparbanksstiftelsen Kronan, Alfa och Nya.