Små barn pratar gärna om pengar

En förstudie som Finansinspektionen har gjort i samarbete med Mälardalens högskola visar att undervisning om pengar och ekonomi är möjlig redan i förskolan. Små barn pratar gärna om pengar, men förskolelärare är ovana att tala med dem om ekonomi.

– Ett framtida utbildningsprojekt skulle kunna riktas mot blivande förskollärare, säger Therese Wieselqvist Ekman, ansvarig för privatekonomisk utbildning på FI. Ju tidigare barn får kunskaper i privatekonomi desto bättre rustade blir de att göra medvetna val.

Läs förstudien på fi.se ->