Seminarium om pension för företagare!

Den 3 oktober anordnas ett seminarium för egenföretagare, entreprenörer och frilansare. Seminariet kommer att handla om företagarnas framtida lön – pensionen.

De som försörjer sig på eget företagande är välkomna till seminariet i Stockholm.
Mer information och anmälan: gilladinekonomi.se/wiw

Under kvällen kommer experter från nätverket att föreläsa om pension.
Monica Zettervall (Pensionsmyndigheten), Anders Kollberg (Kollberg & Enqvist), Johanna Kull (Fondbolagens förening) och Jens Magnusson (SEB).

Den som inte kan delta kan hålla utkik efter tips på facebook.com/gilladinekonomi.
Seminariet anordnas i samband med World Investor Week.