Över 5 000 unga fick ökade kunskaper under Money Week

Under årets Money Week fick rekordmånga unga i Sverige ökade kunskaper i privatekonomi. Fler aktörer än tidigare år bidrog med olika aktiviteter för att höja barn och ungas ekonomikunskaper. Över 140 länder deltog i den globala temaveckan med egna nationella insatser.

I Sverige arbetas det året om med utbildningsinsatser för att öka barn och unga kunskaper i privatekonomi. Men under Money Week görs en gemensam kraftsamling för att sätta strålkastarljuset på vikten av kunskaper i ekonomi för barn och unga.

Genom föreläsningar fick 5 577 unga i Sverige ökade kunskaper i privatekonomi. Digitalt nåddes över 50 000 unga med matnyttig information om privatekonomi.

Initiativen var flera under veckan. Det var final i Money Week Challenge, en nationell tävling om privatekonomi för gymnasiet. Vinnarna fick sin bild publicerad på Times Square i New York.

Unga Aktiesparares podcast om sparande nådde cirka 40 000 unga svenskar. Ung Ekonomi, Ung Privatekonomi, Ekonomismart och Ekonomipejl höll totalt 135 föreläsningar för unga.

Bankföreningen anordnade ett seminarium om unga och privatekonomi. På Dina pengar öppnade en chatt där frågor om ekonomin besvarades av åtta ekonomer.

Nästa års Money Week infaller våren 2018.

Vinnare av MWC 2017. Gruppen M.A.D.E från Härnösands gymnasium.

Små barn pratar gärna om pengar

En förstudie som Finansinspektionen har gjort i samarbete med Mälardalens högskola visar att undervisning om pengar och ekonomi är möjlig redan i förskolan. Små barn pratar gärna om pengar, men förskolelärare är ovana att tala med dem om ekonomi.

– Ett framtida utbildningsprojekt skulle kunna riktas mot blivande förskollärare, säger Therese Wieselqvist Ekman, ansvarig för privatekonomisk utbildning på FI. Ju tidigare barn får kunskaper i privatekonomi desto bättre rustade blir de att göra medvetna val.

Läs förstudien på fi.se ->

Härnösands gymnasium vann Money Week Challenge

På Myntkabinettet samlades den 31 mars 100 gymnasieelever för finalen i Money Week Challenge 2017. En nationell tävling inom privatekonomi för gymnasiet i samband med Money Week.

Vann gjorde gruppen M.A.D.E från Härnösands gymnasium. Vinnarbidragets förslag är en app, Game of Savings, där unga spelar för att lära sig om sparande. Under veckan visas vinnarnas bild visad på storbildsskärm på Times Square i New York.

Finansmarknadsminister Per Bolund inledde Money Week Challenge med att prata om vikten av en hållbar privatekonomi. De åtta finalisterna fick under 5 minuter sälja in sin idé för en jury. Årets jury bestod av Patrick Grimlund, Elin Helander och Martin Petersson.

Bakom tävlingen står Finansinspektionen, Ung Privatekonomi, Ung Ekonomi, Unga Aktiesparare, Sveriges Elevkårer, Nasdaq, Kungliga Myntkabinettet och Swedbank.
Läs mer ->

Chatta med privatekonomer hela Money Week!

Money Week är en temavecka för att lyfta ungas kunskaper i ekonomi. I Sverige genomförs fler aktiviteter. Bland annat finns möjlighet att ställa frågor till privatekonomer via Expressen. Besök chatten ->

Åtta privatekonomer kommer vid olika tillfällen att svara på frågor inom exempelvis barn och pengar, konsumtion, familjeekonomi och sparande.

TISDAG 14.00: Köpa och sälja bostad.
Privatekonom Emma Persson, SBAB.

TISDAG 17.00: Barn och ekonomi.
Familjeekonom Sharon Lavie, Ikano Bank.

ONSDAG 14.00: Bostad och räntor.
Privatekonom Jens Magnusson, SEB.

ONSDAG 17.00: Barn och pengar.
Sparekonom Arturo Arques, Swedbank.

TORSDAG 14.00: Familjeekonomi.
Privatekonom Ingela Gabrielsson, Nordea.

TORSDAG 17.00: Sparande.
Privatekonom Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringar.

FREDAG 13.00: Konsumtion och sparande.
Vardagsekonom Magnus Hjelmér, Ica Banken.

FREDAG 16.00: Pension.
Privatekonom Caroline Oscarsson, Nordea.

Money Week: temavecka för barn och unga

Den 27 mars inleds temaveckan Money Week i drygt 130 länder. Under veckan läggs fokus på barn, unga och vikten av deras kunskaper i ekonomi. På flera håll i landet genomförs aktiviteter. Här listas ett axplock på vad som händer under Money Week 2017.

Måndag: seminarium om unga och privatekonomi
Bankföreningen och bankernas privatekonomer anordnar ett seminarium som fokuserar på hur man kan lära barn och unga att tänka långsiktigt kring privatekonomi. Läs mer ->

Tisdag till fredag: Chatta med en privatekonom
Under Money Week anordnar bankernas privatekonomer tillsammans med Expressen/Dina Pengar en daglig chatt tisdag till fredag om exempelvis barn och sparande, familjeekonomi och köpa bostad. Läs mer ->

Måndag, onsdag & torsdag: Föreläsningar för barn och unga
Under Money week bjuder Ekonomipejl (Nordea) in till föreläsningar om privatekonomi på 15 orter. Föreläsningarna riktar sig till barn och unga, men alla är välkomna. Läs mer ->

Onsdag & torsdag: Barn i Halmstad
Föreläsning Bli pengasmart för mellanstadieelever den 30 mars.
Gör din egen sparbössa för barn den 29 mars.

Fredag: Money Week Challenge
Money Week Challenge är en tävling för gymnasiet. Gymnasieskolor och elever från hela landet deltar i tävlingen. På fredagen under Money Week är det final och vinnarna koras. Läs mer ->

Måndag till fredag: Satsning på privatekonomi i skolorna
Ung Ekonomi och Ung Privatekonomi erbjuder skolor året om kostnadsfria föreläsningar om privatekonomi. Under Money Week besöker man fler högstadie- och gymnasieskolor än vanligt.

Måndag till fredag: Pengalabbet för barn
Pengalabbet på Kungliga Myntkabinettet är en plats för skapande, lek och lärande om ekonomi och pengar för barn och unga. Här kan barn prova på olika jobb med olika lön och se hur långt pengarna räcker under en månad. Mer info ->

Fler ungdomar i norra Sverige får ökade kunskaper

Finansinspektionen och Ung Privatekonomi samarbetar för att nå ungdomar i norra Sverige. Tack vare samarbetet har fler ungdomar möjlighet att ta del av Ung Privatekonomis utbildning om privatekonomi och sparande.

Under 2016 fram tills nu har 1 885 ungdomar utbildats på 13 orter i norra Sverige. Ung Privatekonomis bok om sparande finns nu digitalt. Läs den här ->

– Det är roligt att kunna samarbeta med Ung Privatekonomi som har en etablerad organisation och lång erfarenhet att föreläsa för gymnasielever , säger Therése Wieselqvist Ekman, Finansinspektionen. 1885 personer har nu ökade kunskaper och kanske med det ett ökat intresse för den egna ekonomin.

Kunskaper fattas när unga flyttar hemifrån

Kronofogden gästade Malou efter tio på Tv4, tillsammans med en ungdomspanel. Programmet tog avstamp i Finansinspektionens undersökning av ungas ekonomiska kunskaper. Undersökningen visade på att var tredje ung person som ska flytta hemifrån anser sig sakna tillräckliga kunskaper om ekonomi inför flytten. Flest frågetecken rörde lån och försäkringar.

Tina Häggmark från Kronofogden informerar i programmet om myndighetens utbildningsmaterial Skuldkollen för gymnasieungdomar.

Fler utbildningsinsatser för unga:
Hitta kostnadsfria föreläsningar på karta
Livet och pengarna – högstadiet
Koll på cashen – gymnasiet
Money Week Challenge – gymnasiet
Ekonomismart – unga vuxna

Money Week: välkomna på Bankföreningens lunchseminarium

Den 27 mars till 2 april 2017 anordnas Money Week. En temavecka då utbildning i privatekonomi för barn och unga uppmärksammas. Under veckan genomförs ett flertal aktiviteter inom området. Bankföreningen inleder veckan med ett lunchseminarium om barn och ungdomars lärande.

”När är barn och unga mottagliga för kunskap om privatekonomi? Hur kan unga lära sig om privatekonomi? Lurar hjärnan dem till fel val trots undervisning i privatekonomi?

Förra året anordnade Bankföreningen tillsammans med bankernas privatekonomer ett rundabordssamtal där det diskuterades om de unga har tillräckliga kunskaper i privatekonomi för att kunna stå på egna ben och vad mer föräldrar, skola, myndigheter och banker tillsammans kan göra. I diskussionerna som då handlade om VEM som kan bidra till barn och ungas intresse för privatekonomi kom naturligt även frågan upp HUR man når dem. Money Week 2017 fortsätter vi den diskussionen.

Bankföreningen och bankernas privatekonomer inleder veckan med ett seminarium om hur man bäst når barn och unga i frågor om privatekonomi, välkommen att anmäla dig!” – Anders Dölling, Bankföreningen

Seminariet är kostnadsfritt och äger rum på Kungliga Myntkabinettets i Stockholm. Mer information och anmälan på swedishbakers.se

Patrick Grimlund presenterar finalister Money Week Challenge

I samband med Money Week arrangeras en nationell tävling inom privatekonomi och sparande för gymnasiet, Money Week Challenge. Nu presenteras årets åtta finalister av jurymedlem Patrick Grimlund.

Tävlingsbidragen skickas in via YouTube och vinnarna koras under Money Week den 31 mars. Vinnarna kommer bland annat att få sin bild publicerat på storbildsskärm på Times Square i New York.

Money Week Challenge arrangeras av Finansinspektionen, Ung Ekonomi, Ung Privatekonomi, Sveriges Elevkårer, Unga Aktiesparare, Nasdaq, Kungliga Myntkabinettet och Swedbank.

Den 27 mars till 2 april 2017 anordnas Money Week. En temavecka då utbildning i privatekonomi för barn och unga uppmärksammas. Under veckan genomförs ett flertal aktiviteter av de som arbetar inom området.

Finalister Money Week Challenge 2017: 

Nytt undervisningsmaterial i privatekonomi för gymnasiet

Nu lanseras Koll på cashens kompletta undervisningsmaterial i privatekonomi för gymnasiet. Materialet är gratis och består webbmaterial, filmer samt lärarhandledning och är framtaget för att underlätta lärarnas undervisning i privatekonomi enligt Gy11.

Tanken är att öka ungdomars intresse och kunskap om privatekonomi, samt underlätta lärares undervisning. Koll på cashens undervisningsmaterial om privatekonomi för gymnasieelever är ett samverkansprojekt mellan Finansinspektionen, Konsumentverket och Kronofogden. Privatekonomi och konsumenträtt ingår för samtliga gymnasieprogram inom samhällskunskap 1a och 1b enligt gymnasiets läroplan (Gy11).

Allt material finns nu på Koll på cashens webbplats www.kollpacashen.se och består bland annat av fem filmer med tillhörande lärarhandledning. Materialet belyser ämnena budget, skuld, avtal, spara, låna och samhällsekonomi.