Välkommen Karin Nordenson till programrådet!

Gilla Din Ekonomis programråd har en ny representant från Konsumentverket. Det är Karin Nordenson som nu företräder myndigheten. Varmt välkommen! 

”Som representant för Konsumentverket i  nätverket Gilla Din Ekonomi får jag en bra inblick i vilka vi kan samverka med och var vi kan sprida Konsumentverkets material och verktyg, så att det når de som bäst behöver dem. Vi har också genom de kommunala rådgivarna bra kontaktytor i kommunerna. Jag brinner för att göra skillnad för de överskuldsatta  och mitt bästa recept är kunskap och samverkan. Ett exempel är utbildnings satsningen på överförmyndarna. De är en viktig målgrupp eftersom de i sin tur ska utbilda gode män och förvaltare” – Karin Nordenson

Vi passar på att tacka Malin Lindquist Skogar, Konsumentverkets tidigare representant, för engagerad och inspirerande medverkan. Tack!

Sparvecka med Konsumenternas på Facebook

På Gilla Din Ekonomis Facebook skrivs inlägg om privatekonomi. Den här veckan, 18 till 22 september, gästar Fredrik Pettersson vår Facebooksida. Det blir en vecka om sparande och hur man som konsument kan tänka.

Fredrik jobbar till vardags som jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Han ger konsumenter råd och vägledning i bank och finansfrågor samt är ute och föreläser för olika målgrupper på Gilla din ekonomis kurser.

Följ med på www.facebook.com/gilladinekonomi

Seminarium om pension för företagare!

Den 3 oktober anordnas ett seminarium för egenföretagare, entreprenörer och frilansare. Seminariet kommer att handla om företagarnas framtida lön – pensionen.

De som försörjer sig på eget företagande är välkomna till seminariet i Stockholm.
Mer information och anmälan: gilladinekonomi.se/wiw

Under kvällen kommer experter från nätverket att föreläsa om pension.
Monica Zettervall (Pensionsmyndigheten), Anders Kollberg (Kollberg & Enqvist), Johanna Kull (Fondbolagens förening) och Jens Magnusson (SEB).

Den som inte kan delta kan hålla utkik efter tips på facebook.com/gilladinekonomi.
Seminariet anordnas i samband med World Investor Week.

Välkommen Tove Zander till programrådet!

Gilla Din Ekonomis programråd har fått ytterligare tillskott. Nu till hösten tar Tove Zander plats som Unga Aktiesparares representant i programrådet. Välkommen! 

Jag ser fram emot att tillsammans med nätverket Gilla Din Ekonomi kunna nå ut till en bred grupp ungdomar som får upp ögonen för sparande och vad ränta-på-ränta effekten kan göra över tid om man redan i tidig ålder börjar spara. Kunskap som man sedan har nytta av resten av livet. Som ny vd för Unga Aktiesparare brinner jag för att få fler tjejer och en bredare mångfald inom finansvärlden, sparande och aktier är till för alla man ska bara prata om det på rätt sätt och inte komplicera det för mycket för att kunna väcka intresset hos en bredare grupp. – Tove Zander

Vi passar på att tacka Philip Scholtze, tidigare representant, för engagerad medverkan och önskar lycka till med nya utmaningar.

Inför terminsstarten sprids information om kartan

På gilladinekonomi.se finns en nationell karta med gratis föreläsningar i privatekonomi för skolan. För att fler gymnasieskolor ska få vetskap om föreläsningarna får Samhällslärare ett vykort (ja ett riktigt, i papper!) med information om kartan. 

Vykorten skickas till alla gymnasieskolor i Sverige under veckan. Förhoppningen är att de uppskattade föreläsningarna sprids och att fler elever får ökad kunskap i privatekonomi.
Här hittar du kartan ->

Premiär för temavecka om sparande och investeringar

World Investor Week (WIW) är en veckolång global kampanj med syfte att öka medvetenheten om vikten av kunskap inom sparande och investeringar. Temaveckan anordnas för första gången den 2-8 oktober 2017 på initiativ av IOSCO.

Sverige med Finansinspektionen som samordnare deltar i WIW 2017. Veckans aktiviteter är fortfarande på ritbordet och håller på att ta form.

Gilla Din Ekonomi deltar i temaveckan genom att uppmuntra nätverksmedlemmarna att genomföra aktiviteter under veckan. Vill ni medverka kontakta gärna Therése W. Ekman.

Mer om World Investor Week ->

IOSCO är den internationella organisationen för värdepapperstillsyn. Organisationen samarbetar med över 100 tillsynsmyndigheter om gemensamma regler för en stabil och välfungerande värdepappersmarknad med ett starkt investerarskydd.

Nyanlända träffar personer med ökad kunskap i privatekonomi

Många personer har kontakt med nyanlända vuxna och ensamkommande barn i sitt dagliga arbete. Under hösten genomförs ytterligare utbildningar.

Mycket på finansmarknaden fungerar annorlunda i Sverige jämför med andra länder. Att aktivt jobba förebyggande med privatekonomiska frågor är en del i att etableringen ska bli så bra som möjligt.

Vi är otroligt glada att Våga prata pengar fortsätter i höst, säger Therese Wieselqvist Ekman, projektledare på Finansinspektionen. Utbildningsdagen innehåller mycket intressant och viktig information inom det privatekonomiska området som vi behöver hjälp att sprida.

I samverkan med Länsstyrelser runt om i landet anordnas utbildningsdagar i privatekonomi för personer i kommunerna som möter nyanlända och ensamkommande. Under 2016 anordnades utbildningsdagen i Halmstad, Falun, Malmö, Eskilstuna och Stockholm. Och under våren 2017 i  Vimmerby, Högalid, Gävle, Västerås och Uppsala.

Vi håller just nu på att boka in nya träffar i höst, berättar Therese.

Projektet är ett samarbete mellan Kronofogden, Konsumentverket, CSN, Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Finansinspektionen och lokala Budget-och skuldrådgivare och Konsumentvägledare samt Försäkringskassan.

Välkommen Johanna Kull till programrådet!

Gilla Din Ekonomis programråd har fått tillskott. Johanna Kull har under en längre tid, med stort engagemang, föreläst om sparande på våra kurser. Utöver det är Johanna från och med nu representant för Fondbolagens förening i programrådet

Jag ser fram emot att representera Fondbolagens förening i programrådet och bidra till nätverkets viktiga arbete med att sprida kunskap om privatekonomi. I min roll som Sparekonom på Fondbolagens förening kommer jag att arbeta för att vägleda och inspirera privatpersoner till ett bättre sparande. För många handlar det inte om att spara mer, snarare att spara smartare.
Jag brinner extra mycket för att få kvinnor att våga ta steget från sparkonto till fonder och på så sätt få en bättre tillväxt på pengarna. Det är inte svårt, det handlar om att ha rätt pengar på rätt ställe och att börja stegvis. – Johanna Kull

Nätverksträff om att prata pengar med små barn

Går det verkligen att prata ekonomi, pengar och matematik med små barn? Det var fokus på Gilla Din Ekonomis nätverksträff den 1 juni.

 Myntkabinettets pedagogiska spel Pengalabbet kommer göras om till en app, tillsammans med Finansinspektionen. Spelet är riktat till barn i årskurs 4-6 och släpps under hösten 2017 berättade Therése W. Ekman.

Barns nyfikenhet och upptäckarglädje gör det lättare att på ett pedagogiskt sätt väva in ekonomisk undervisning i vardagliga situationer. Enligt den förstudie som presenterades av Eva Ärlemalm-Hagsér, docent i pedagogik inriktning förskola på Mälardalens Högskola. Hela förstudien hittas här->

Om hur barns matematiska förståelse utvecklas steg för steg och kan förstå matematiska principer utan att kunna räkna, berättade Lars Rönnbäck, forskare inom matematikens grunder och informationslära.

Avslutningsvis lyftes frågan om mängden privatekonomisk undervisning på grund- och gymnasieskola. Pasel Assalum, utbildningsdepartementet,  belyste vikten av ämnesöverskridande undervisning då privatekonomi ingår i flera ämnen enligt läroplanen.