Nätverket växer med fem nya medlemmar

Intresset för att sprida kunskap i privatekonomi via Gilla Din Ekonomi spirar.  Nätverket som samarbetar i frågor om privatekonomisk utbildning fortsätter att växa. Nu är ytterligare fem olika aktörer medlemmar. Välkomna!

Capfor AB
Capfor jobbar med rådgivning och vår värdegrund är att sammanföra människors liv och drömmar med deras ekonomi. Financial Life Planning på engelska. Vi vill ge människor möjlighet att tycka om privatekonomi och ta makten över sin situation, därför är det extra roligt att få bli en del av Gilla din ekonomi och deras nätverk. 

Gimi AB (Veckopengen)
I samband med att samhället blir allt mer kontantlöst växer också behovet av digitala verktyg som hjälper unga att förstå sig på pengar och finansiellt förbereda sig för vuxenlivet. Vi på Gimi hoppas öka förståelsen för denna förändring och ser fram emot att samverka för en framtid där var och en har bättre förutsättningar att fatta kloka ekonomiska beslut.

Nowonomics AB
Vi vill hjälpa människor till en bättre pension genom att de kan spara när dem handlar. Vi ser fram emot att jobba med Gilla din ekonomi.

Swedish House of Finance 
Swedish House of Finance vid Handelshögskolan i Stockholm är ett nationellt forskningscentrum i finansiell ekonomi. I vårt uppdrag ingår att vara en länk mellan forskning och finansbranschen. Vi tror att ett medlemskap och medverkan i Gilla din ekonomi är en bra kanal för den verksamheten.
Tack för inbjudan!

Waizer AB/ Lifeplan AB
Vi på Waizer och Lifeplan arbetar med digitalt sparande på kort (privat) och lång sikt (pension). Vi hoppas kunna bidra med insikter kring fintech, digitalt sparande och pension. Vi vill samtidigt inspirera fler att spara mer, bättre men framför allt digitalt. Vi är glada att nu vara medlemmar i Gilla din ekonomi.