MEDLEMMAR

Gilla Din Ekonomi är ett nationellt nätverk där aktörer samarbetar om folkbildning i privatekonomi. Här listas alla nätverksmedlemmar.

ANC
Anders Norrman Consulting
Borås stad
Budget- och skuldrådgivarna
Economista education
Finansinspektionen
Fondbolagens förening
Intrum justitia
Justitiedepartementet
Jämföra Pensioner
Kollberg & Enqvist
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Konsumentvägledarnas förening
Kronofogdmyndigheten
LO-distriktet Mellansverige
Länsförsäkringar
Sjunde AP-Fonden (AP7)
Sparbankernas riksförbund
Statens tjänstepensionsverk
Stiftelsen Företagsam
Svenska Bankföreningen
Svenska fondhandlarföreningen
Svensk försäkring
Sveriges konsumenter
Unga aktiesparare
Östhammar kommun