Enkät

När du har anordnat en träff som informatör be gärna deltagarna på kursen att svara på en mejlenkät med fem frågor. I enkäten skriver du in e-postadresser för dem som deltagit på din utbildnings- eller informationsträff.

Enkäten mejlas till deltagarna, med Finansinspektionen som avsändare. Alla svar är anonyma, när mejlet sänds raderas e-postadresserna.

Enkäten kommer att underlätta uppföljningen av allt bra som görs ute i landet. Ingången till enkäten finns här och det är ni som hållit i utbildnings- eller informationsträff som ska registrera deltagarna.

GÅ TILL ENKÄT -> https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=1036893&Pwd=24916834