Finansiell förmåga – Annamaria Lusardi på Finansinspektionen

Inom området privatekonomi och finansiell förmåga är Professor Annamaria Lusardi en förgrundsperson med mängder av kunskap och otaliga vetenskapliga artiklar i sitt CV. Hon är grundare och akademisk chef på George Washington University School of Business, the Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC).

Idag, torsdag 16 november besökte Annamaria Lusardi Finansinspektionen och talade om vikten av finansiell kunskap och finansiell förmåga. Hon presentera resultat från forskningen inom området i ett globalt perspektiv.

Presentationen följdes upp i ett samtal mellan professor Lusardi, Anders Anderson, forskare och chef på the Swedish House of Finance och Marieke Bos, forskare och biträdande chef vid the Swedish House of Finance och Kicki Westerståhl, chef för Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Vikten av finansiell kunskap betonades av alla men också riskerna med ett för stort självförtroende.  Att tro sig ha större kunskaper än vad som är fallet kan leda till dyra misstag. Annamaria Lusardi betonade också den könsskillnad som finns globalt. Kvinnor har i genomsnitt längre finansiella kunskaper men är i regel medvetna om detta.

Utbudet av lån på dagens finansmarknader diskuterades också och vilka extra krav det ställer på konsumenters kunskaper.

Malin Omberg, Områdeschef på Finansinspektionen, betonade att finansiell kunskap är viktigt och att Finansinspektionens uppdrag att utbilda har stor betydelse men att det måste finnas bra produkter och sunda företag på marknaden för att konsumenter ska kunna fatta medvetna beslut.

Annamaria Lusardi jämförde finansmarknaden med biltrafiken i Italien. Bra vägar, trafikregler och poliser behövs men bilister behöver ta körkort. Samma sak gäller på finansmarknaden.

Presentation

Professor Annamaria Lussardis presentation (pdf).