Kronofogden tar Vågar prata pengar vidare

Många personer har kontakt med nyanlända vuxna och ensamkommande barn i sitt dagliga arbete. Våga prata pengar är en utbildning för dessa personer och som från och med nu ska samordnas av Kronofogden.

I samverkan med Länsstyrelser anordnas utbildningsdagen i privatekonomi för personer i kommunen.  Våga prata pengar startade 2016 med Therése W. Ekman på Finansinspektionen som projektledare. Hittills har 889 personer gått utbildningen. Nu ska projektledare Martina Dagobert på Kronofogden ta Våga prata pengar vidare.

Under våren hålls utbildningen i Norrköping och man planerar även för besök i Örebro och Göteborg. Förhoppningen är att besöka alla län. Utbildningen har hittills anordnats i 13 av 21 län.

Martina Dagobert, Kronofogden

– Nyligen presenterades en studie som visar att utrikes födda är överrepresenterade bland de som har skulder hos Kronofogden och det handlar många gånger om skulder till staten. Det är viktigt att de får rätt information och stöd för att förhindra ekonomiska problem. Där är de som i sitt arbete möter nyanlända viktiga, säger projektledare Martina Dagobert.

Våga prata pengars deltagare får bredare kunskaper om bland annat köp, avtal, försäkringar, produkter och tjänster på finansmarknaden, budget, skulder, studielån och hemutrustningslån. Efter utbildningsdagen är tanken att deltagarna ska kunna stötta nyanlända i privatekonomiska frågor.

Projektet är ett samarbete mellan Kronofogden, Konsumentverket, CSN, Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Finansinspektionen och lokala Budget – och skuldrådgivare och Konsumentvägledare.

Nyanlända träffar personer med ökad kunskap i privatekonomi

Många personer har kontakt med nyanlända vuxna och ensamkommande barn i sitt dagliga arbete. Under hösten genomförs ytterligare utbildningar.

Mycket på finansmarknaden fungerar annorlunda i Sverige jämför med andra länder. Att aktivt jobba förebyggande med privatekonomiska frågor är en del i att etableringen ska bli så bra som möjligt.

Vi är otroligt glada att Våga prata pengar fortsätter i höst, säger Therese Wieselqvist Ekman, projektledare på Finansinspektionen. Utbildningsdagen innehåller mycket intressant och viktig information inom det privatekonomiska området som vi behöver hjälp att sprida.

I samverkan med Länsstyrelser runt om i landet anordnas utbildningsdagar i privatekonomi för personer i kommunerna som möter nyanlända och ensamkommande. Under 2016 anordnades utbildningsdagen i Halmstad, Falun, Malmö, Eskilstuna och Stockholm. Och under våren 2017 i  Vimmerby, Högalid, Gävle, Västerås och Uppsala.

Vi håller just nu på att boka in nya träffar i höst, berättar Therese.

Projektet är ett samarbete mellan Kronofogden, Konsumentverket, CSN, Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Finansinspektionen och lokala Budget-och skuldrådgivare och Konsumentvägledare samt Försäkringskassan.

Utbildningsinsats i privatekonomi för dem som möter nyanlända

Många personer har kontakt med nyanlända vuxna och ensamkommande barn i sitt dagliga arbete. Att aktivt jobba förebyggande med privatekonomiska frågor är en del i att etableringen ska bli så bra som möjligt. 

I samverkan med Länsstyrelser runt om i landet samordnar Finansinspektionen därför utbildningsdagar i privatekonomi för dem i kommunerna som dagligen möter nyanlända och ensamkommande. Antalet deltagare varierar mellan de olika tillfällena, från 60–250 personer per utbildningsdag.

Under en endagarsutbildning får deltagarna bredare kunskaper om bland annat köp, avtal, försäkringar, produkter och tjänster på finansmarknaden, budget, skulder, studielån och hemutrustningslån. Efter utbildningsdagen är tanken att deltagarna ska kunna stötta nyanlända i privatekonomiska frågor.

Projektet Våga prata pengar är ett samarbete mellan Kronofogden, Konsumentverket, CSN, Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Finansinspektionen och lokala Budget-och skuldrådgivare och Konsumentvägledare. I samverkan med länsstyrelser kommer utbildningsdagen att genomföras på flera orter. Under hösten arrangeras utbildningsdagen i Halmstad, Falun, Malmö, Eskilstuna och Stockholm, med start den 25 augusti i Halmstad.

Många av dem som möter nyanlända i sin yrkesroll kan ha nytta av ökade kunskaper om det som särskilt kan beröra nyanlända. De finansiella besluten kan vara komplicerade nog för någon som behärskar språket men utan det ökar risken att fatta felaktiga beslut och de nyanlända kan behöva hjälp av personer i närmiljön – Therése Wieselqvist Ekman, projektledare på Finansinspektionen.

Program

Program Våga prata pengar