Viktigt att gode män får koll på möjligheter och risker

För de som inte har hand om sin egen ekonomi utan har en god man kan förutsättningar förbättras. Totalt har 287 överförmyndare i Sverige gått en tvådagarskurs i privatekonomi. Överförmyndare som gått kursen sprider kunskaperna vidare till gode män.

Foto: Goro Bertz

Gode män och Överförmyndare hörde förra året av sig till oss med frågor inom privatekonomi. De upplevde att de inte fullt ut kunde utföra det breda arbetet som det innebär att sköta någon annans privatekonomi, huvudmännens. Vi skräddarsydde kursen Trygga din ekonomiska framtid med två kompletterande föreläsningar; Konsumentverket som pratar skuldsanering och SEB som utbildar i familjerätt. Vi hoppas stärka Överförmyndare så de kan sprida informationen vidare till Gode män, som i sin tur blir tryggare i sitt arbete för huvudmännen.

Huvudmännen är en bred riskgrupp med personer i olika livssituationer. Det kan vara ett ensamkommande barn, en nyanländ vuxen, en äldre dement person eller helt enkelt någon som behöver stöd för att sköta sin privatekonomi. Gode män behöver anpassa privatekonomin efter just den specifika individens behov. Och just därför är det så viktigt att vi visar vilka möjligheter och risker som finns inom det privatekonomiska området säger projektledare Kristina Althoff.

Överförmyndarna som har gått kursen Trygga din ekonomiska framtid är överlag väldigt nöjda. Innan sommaruppehållet anordnades kursen i Örebro. Till hösten planeras fler kurstillfällen, bland annat i Växjö och Östersund.

Kursen samordnas av Finansinspektionen tillsammans med Gilla Din Ekonomi. Från nätverket deltar flera medlemmar som föreläsare.

Vägledare vägleds i privatekonomi

Hallå konsument hjälper svenska konsumenter genom oberoende vägledning. Gilla Din Ekonomi har förmedlat djupare kunskaper i privatekonomi till personerna som har kontakt med konsumenter.

Projektledare Alexander Neidert, Finansinspektionen, träffade den 14 juni vägledarna på Hallå konsument för en djupare genomgång kring privatekonomi, bland annat om sparande och pension. Med syfte att vägledarna på Hallå konsument bättre ska kunna besvara frågor från konsumenter kring privatekonomi.

Vägledarna på Hallå konsument svarar på frågor om köp av varor och tjänster och andra frågor som konsumenter behöver hjälp med. Varje månad hjälper vägledarna ungefär 7 500 konsumenter som vill ha vägledning kring olika konsumentproblem och ungefär 380 personer varje dag.

HallaKonsument_logo_VagledningHallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst med oberoende vägledning genom Konsumentverket, i samarbete med andra myndigheter, konsumentbyråer och kommunernas konsumentvägledning. www.hallakonsument.se

Kunskaper i privatekonomi vidare till 200 gode män

Tillsammans med Finansinspektionen erbjuds överförmyndare en tvådagarskurs i privatekonomi. Hittills har 120 överförmyndare gått kursen och nu har kunskaperna spridits vidare av överförmyndarna till över 200 gode män.

_DSC9707_parm_framtidÖverförmyndarna som har gått en av dem tre kurserna Trygga din ekonomiska framtid är överlag väldigt nöjda. Innan sommaruppehållet anordnades kursen i Eskilstuna där deltagarna gav kursen snittbetyget 4,4 på en femgradig skala.

Överförmyndare har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, och tanken är att de privatekonomiska kunskaperna ska föras vidare till gode män runt om i landet. Återkoppling från deltagarna visar att överförmyndarna sin tur nått över 200 gode män med informationen.

Till hösten är fler kurstillfällen inbokade bland annat i Malmö, Göteborg och Sundsvall. Under våren har kursen anordnats i Stockholm, Södertälje och Eskilstuna.

Överförmyndare som utbildas i privatekonomi

Tillsammans med Finansinspektionen erbjuds överförmyndare en tvådagarskurs i privatekonomi och pilotutbildningarna har varit lyckade.

I mars genomfördes de första kurserna i Stockholmsområdet, Södertälje och Sollentuna. Resultaten av kurserna visar att Överförmyndarna överlag verkade väldigt nöjda. Deltagarna i Sollentuna och Södertälje gav kursen snittbetyget 4,4 respektive 4,7 på en femgradig skala.

”Det var väldigt lyckade pilotutbildningar med nöjda deltagare och kunniga föreläsare. Nu ser vi fram emot att utbilda fler överförmyndare som i sin tur kan förmedla kunskaperna till gode män runt om i landet.” Alexander Neidert, projektledare

Överförmyndare har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, och tanken är att de privatekonomiska kunskaperna ska föras vidare till gode män runt om i landet. Kursen genomförs av Finansinspektionen tillsammans med nätverket Gilla Din Ekonomi vars medlemmar samarbetar med utbildningsinsatsen och deltar som föreläsare.

Utbildningsinsats i privatekonomi för överförmyndare

Tillsammans med Finansinspektionen ska överförmyndare utbildas och syftet är att detta även ska bidra till att höja kunskapsnivån hos gode män.

Fler personer än tidigare behöver i dag hjälp av en god man, till exempel ensamkommande flyktingbarn och andra utsatta grupper. Nätverksmedlemmen Finansinspektionen tar därför initiativet till en utbildning i privatekonomi för överförmyndare. Överförmyndare har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, och tanken är att de privatekonomiska kunskaperna ska föras vidare till gode män runt om i landet.

Överförmyndarna kommer under en tvådagarsutbildning att få bredare kunskaper om bland annat spara, låna, försäkringar, räntor, pensioner och skulder. Utbildningen genomförs av Finansinspektionen tillsammans med nätverket Gilla Din Ekonomi vars medlemmar samarbetar med utbildningsinsatsen och deltar som föreläsare. De första utbildningarna genomförs i Stockholmsområdet, Södertälje och Sollentuna, i mars 2016.

I varje  kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över gode män. Gode män utför uppgifter för någons räkning som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Lyssna och läs gärna mer om utbildningen i intervju med Lars Malmström, Finansinspektionen, av SR Ekot www.sverigesradio.se