Lyssna och lär om privatekonomi!

Privatekonomi med Finansinspektionen är en podd om dina pengar. Nu är det tredje avsnittet av podden ute. Ämnet denna gång är investeringar.  

I avsnittet Investera – Tusenmiljarders fonder pratar Kristina Althoff, FI, med privatekonom Arturo Arques, Swedbank, om hur du kan tänka kring risk och avkastning i ett långsiktigt sparande.

I det andra avsnitt gästade Claes Hemberg podden och pratade om olika sorters sparande.  Kommande avsnitt handlar om pension (9/1) och vardagsjuridik (16/1).

Podden hittar du i Podcaster, Soundcloud eller Castbox.

Nätverksträff om digitalisering och privatekonomi

Hur kommer digitaliseringen att påverka privatekonomin, imorgon och i framtiden? Det var fokus på Gilla Din Ekonomis nätverksträff den 12 december.

Innovationer på finansmarknaden
Stig Johansson Fintech ansvarig på Finansinspektionen.
Se presentationen som pdf här.

Artificiell Intelligens – effekter på konsumtion och marknadsföring
Joakim Thulin, Head of Strategic Insight, Berghs School of Communications
Se presentationen som pdf här.

Barn och digital ekonomi
Inga-Lill Söderberg, KTH & Patrik Hernwall, SU
Läs mer om forskningsprojektet  på barnochekonomi.blogs.dsv.su.se

Den framtida privatekonomin – med fokus på AI
Tuva Palm, CTO och CPO, Nordnet
Se presentationen som pdf här.

Ylva Yngveson, sammankallande GDE programråd, modererade träffen som gästades av ett sextiotal representanter från olika myndigheter, företag och organisationer.

Poddpremiär: Privatekonomi med FI

Nu lanseras podden Privatekonomi med Finansinspektionen. I podden kommer Kristina Althoff på FI prata med olika experter om att spara, låna, investera, pension, familjejuridik och andra frågor som rör din ekonomi.

I det första avsnittet av podden pratar Kristina med Malin Omberg, områdeschef för Konsumentskydd, om hur du kan skydda din ekonomi från ruffel och båg.

Fler avsnitt släpps inom kort:
Spara, 12 december 2017
Investera, 19 december 2017
Pension, 9 januari 2018
Vardagsjuridik, 16 januari 2018

Podden Privatekonomi med Finansinspektionen  hittar du där poddar finns, exempelvis på SoundCloud och Podcaster.

Nätverket växer med fem nya medlemmar

Intresset för att sprida kunskap i privatekonomi via Gilla Din Ekonomi spirar.  Nätverket som samarbetar i frågor om privatekonomisk utbildning fortsätter att växa. Nu är ytterligare fem olika aktörer medlemmar. Välkomna!

Capfor AB
Capfor jobbar med rådgivning och vår värdegrund är att sammanföra människors liv och drömmar med deras ekonomi. Financial Life Planning på engelska. Vi vill ge människor möjlighet att tycka om privatekonomi och ta makten över sin situation, därför är det extra roligt att få bli en del av Gilla din ekonomi och deras nätverk. 

Gimi AB (Veckopengen)
I samband med att samhället blir allt mer kontantlöst växer också behovet av digitala verktyg som hjälper unga att förstå sig på pengar och finansiellt förbereda sig för vuxenlivet. Vi på Gimi hoppas öka förståelsen för denna förändring och ser fram emot att samverka för en framtid där var och en har bättre förutsättningar att fatta kloka ekonomiska beslut.

Nowonomics AB
Vi vill hjälpa människor till en bättre pension genom att de kan spara när dem handlar. Vi ser fram emot att jobba med Gilla din ekonomi.

Swedish House of Finance 
Swedish House of Finance vid Handelshögskolan i Stockholm är ett nationellt forskningscentrum i finansiell ekonomi. I vårt uppdrag ingår att vara en länk mellan forskning och finansbranschen. Vi tror att ett medlemskap och medverkan i Gilla din ekonomi är en bra kanal för den verksamheten.
Tack för inbjudan!

Waizer AB/ Lifeplan AB
Vi på Waizer och Lifeplan arbetar med digitalt sparande på kort (privat) och lång sikt (pension). Vi hoppas kunna bidra med insikter kring fintech, digitalt sparande och pension. Vi vill samtidigt inspirera fler att spara mer, bättre men framför allt digitalt. Vi är glada att nu vara medlemmar i Gilla din ekonomi.

Finansiell förmåga – Annamaria Lusardi på Finansinspektionen

Inom området privatekonomi och finansiell förmåga är Professor Annamaria Lusardi en förgrundsperson med mängder av kunskap och otaliga vetenskapliga artiklar i sitt CV. Hon är grundare och akademisk chef på George Washington University School of Business, the Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC).

Idag, torsdag 16 november besökte Annamaria Lusardi Finansinspektionen och talade om vikten av finansiell kunskap och finansiell förmåga. Hon presentera resultat från forskningen inom området i ett globalt perspektiv.

Presentationen följdes upp i ett samtal mellan professor Lusardi, Anders Anderson, forskare och chef på the Swedish House of Finance och Marieke Bos, forskare och biträdande chef vid the Swedish House of Finance och Kicki Westerståhl, chef för Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Vikten av finansiell kunskap betonades av alla men också riskerna med ett för stort självförtroende.  Att tro sig ha större kunskaper än vad som är fallet kan leda till dyra misstag. Annamaria Lusardi betonade också den könsskillnad som finns globalt. Kvinnor har i genomsnitt längre finansiella kunskaper men är i regel medvetna om detta.

Utbudet av lån på dagens finansmarknader diskuterades också och vilka extra krav det ställer på konsumenters kunskaper.

Malin Omberg, Områdeschef på Finansinspektionen, betonade att finansiell kunskap är viktigt och att Finansinspektionens uppdrag att utbilda har stor betydelse men att det måste finnas bra produkter och sunda företag på marknaden för att konsumenter ska kunna fatta medvetna beslut.

Annamaria Lusardi jämförde finansmarknaden med biltrafiken i Italien. Bra vägar, trafikregler och poliser behövs men bilister behöver ta körkort. Samma sak gäller på finansmarknaden.

Presentation

Professor Annamaria Lussardis presentation (pdf).

Fler ungdomar i norra Sverige får ökade kunskaper

Finansinspektionen och Ung Privatekonomi samarbetar för att nå ungdomar i norra Sverige. Tack vare samarbetet har fler ungdomar möjlighet att ta del av Ung Privatekonomis utbildning om privatekonomi och sparande.

Under 2016 fram tills nu har 1 885 ungdomar utbildats på 13 orter i norra Sverige. Ung Privatekonomis bok om sparande finns nu digitalt. Läs den här ->

– Det är roligt att kunna samarbeta med Ung Privatekonomi som har en etablerad organisation och lång erfarenhet att föreläsa för gymnasielever , säger Therése Wieselqvist Ekman, Finansinspektionen. 1885 personer har nu ökade kunskaper och kanske med det ett ökat intresse för den egna ekonomin.

Filmpremiär för Koll på cashen!

Nu finns nya filmer som lärare kan använda för undervisning i privatekonomi på gymnasiet. Koll på cashen vill inspirera och stödja lärare i deras undervisning. Det är ett samarbete mellan Kronofogden, Konsumentverket och Finansinspektionen.

Det nya materialet tar avspark i gymnasieskolans läroplan Gy11 där privatekonomi och konsumenträtt ingår som centralt innehåll för samtliga gymnasieprogram inom samhällskunskap 1a1 och 1b. Förhoppningen med nylanseringen är att Koll på cashen ska underlätta för lärarna att täcka in kursmålen för privatekonomi.

Materialet omfattar både privatekonomi och konsumenträtt och består av fyra fristående avsnitt: Budget, Avtal, Skuld och Spara & låna.

Den 7 februari kompletteras materialet med en animation om samhällsekonomi och den 22 februari med en lärarhandledning. Se filmerna på www.kollpacashen.se

Utbildningsinsats i privatekonomi för dem som möter nyanlända

Många personer har kontakt med nyanlända vuxna och ensamkommande barn i sitt dagliga arbete. Att aktivt jobba förebyggande med privatekonomiska frågor är en del i att etableringen ska bli så bra som möjligt. 

I samverkan med Länsstyrelser runt om i landet samordnar Finansinspektionen därför utbildningsdagar i privatekonomi för dem i kommunerna som dagligen möter nyanlända och ensamkommande. Antalet deltagare varierar mellan de olika tillfällena, från 60–250 personer per utbildningsdag.

Under en endagarsutbildning får deltagarna bredare kunskaper om bland annat köp, avtal, försäkringar, produkter och tjänster på finansmarknaden, budget, skulder, studielån och hemutrustningslån. Efter utbildningsdagen är tanken att deltagarna ska kunna stötta nyanlända i privatekonomiska frågor.

Projektet Våga prata pengar är ett samarbete mellan Kronofogden, Konsumentverket, CSN, Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Finansinspektionen och lokala Budget-och skuldrådgivare och Konsumentvägledare. I samverkan med länsstyrelser kommer utbildningsdagen att genomföras på flera orter. Under hösten arrangeras utbildningsdagen i Halmstad, Falun, Malmö, Eskilstuna och Stockholm, med start den 25 augusti i Halmstad.

Många av dem som möter nyanlända i sin yrkesroll kan ha nytta av ökade kunskaper om det som särskilt kan beröra nyanlända. De finansiella besluten kan vara komplicerade nog för någon som behärskar språket men utan det ökar risken att fatta felaktiga beslut och de nyanlända kan behöva hjälp av personer i närmiljön – Therése Wieselqvist Ekman, projektledare på Finansinspektionen.

Program

Program Våga prata pengar

Samarbete leder till framgång

Vi träffar Anna Allerstrand från PTK. Anna är en av drivkrafterna bakom Pensioner och försäkringar, en kurs för förtroendevalda försäkringsinformatörer. Kursen är ett samarbete mellan PTK och Gilla Din Ekonomi.  

Samarbete leder till framgång

Anna Allerstrand, PTK

Anna Allerstrand, PTK

Vi har ett tydligt mål med vår verksamhet – att alla tjänstemän med ITP tjänstepension ska ha tillräcklig kunskap för att kunna fatta välgrundade beslut utifrån sin egen situation.

För att uppnå det högt ställda målet behöver vi hjälp och en viktig pusselbit är att få med oss de drygt 1 600 fackligt förtroendevalda försäkringsinformatörerna som finns ute på arbetsplatserna.

För några år sedan kände vi att det var dags att göra om våra utbildningar så att de mer lirade med vad vi ville att de förtroendevalda skulle göra. De skulle så klart vara målgruppsanpassade, men också mer inspirerande för deltagarna och leda till fler aktiviteter. Eftersom PTK gillar samarbeten kändes det självklart att tillsammans med Gilla Din Ekonomi utveckla de nya utbildningarna.

Nu har vi utbildat och inspirerat närmare 300 förtroendevalda försäkringsinformatörer i samverkan med Gilla Din Ekonomi, och resultatet av våra gemensamma insatser har inte låtit vänta på sig. Pensions- och försäkringsaktiviteterna ökar ute på arbetsplatserna med bland annat anordnade informationsträffar och spridande av material kring frågorna.  Fler privatanställda tjänstemän med ITP hittar till vår webbaserade rådgivningstjänst och våra undersökningar visar också att kunskapen och självförtroendet har ökat och att fler tycker sig kunna fatta välgrundade beslut utifrån den egna situationen.

Att samarbetet med Gilla Din Ekonomi uppskattas av deltagarna på våra utbildningar syns tydligt och kan sammanfattas i det som framkom i den senaste utvärderingen – Mycket bra ordnat. Roligt med studiebesökenoch Intressanta ”talare” som brann för sin sak. Kan verkligen rekommendera denna kurs.

Ett bättre betyg än så kan vi knappast få och det bevisar också att samarbete lönar sig!

Anna Allerstrand, PTK

PTK är en organisation där vi samarbetar kring bland annat pensions- och försäkringsfrågor inom tjänstepensionen ITP. Våra 25 medlemsförbund har närmare 830 000 privatanställda tjänstemän som medlemmar.

Intresset ökar och nätverket växer

Gilla Din Ekonomis nätverk utökas med två medlemmar, Småspararguiden och Atlant Fonder. Nu är 75 företag, myndigheter och organisationer nätverksmedlemmar för att samarbeta i frågor om finansiell folkbildning.

Patrick Siegbahn, Småspararguiden
"Småspararguiden.se har sedan 2014 drivits som ett ideellt initiativ som ger råd och guidning kring privatekonomiska frågor. Vårt mål är att alla skall ha tillgång till oberoende rådgivning till en låg och transparent kostnad. Att vara nätverksmedlem i Gilla Din Ekonomi som arbetar med privatekonomisk utbildning är en god förutsättning för samverkan eller nätverkande med andra aktörer, för att uppfylla vår ambition att öka spararnas kunskaper i privatekonomi."
Johan Bothén, Atlant Fonder
"Trots att svenskar har en stor del av sitt sparande i fonder är det få som kan förklara hur en fond fungerar i praktiken. Än färre är de som kan förklara hur en hedgefond är uppbyggd. Kan exempelvis tillämpning av derivat, optioner och terminer minska risken i en portfölj? Atlant Fonder har som del av sin långsiktiga strategi att utbilda kring hedgefonder, det är ett sätt för oss att bidra till ökad kompetens inom privatsparande. Vår förhoppning som nätverksmedlem i Gilla Din Ekonomi är att samverka och bidra med vår kunskap.”