Inför terminsstarten sprids information om kartan

På gilladinekonomi.se finns en nationell karta med gratis föreläsningar i privatekonomi för skolan. För att fler gymnasieskolor ska få vetskap om föreläsningarna får Samhällslärare ett vykort (ja ett riktigt, i papper!) med information om kartan. 

Vykorten skickas till alla gymnasieskolor i Sverige under veckan. Förhoppningen är att de uppskattade föreläsningarna sprids och att fler elever får ökad kunskap i privatekonomi.
Här hittar du kartan ->

Nätverksträff om att prata pengar med små barn

Går det verkligen att prata ekonomi, pengar och matematik med små barn? Det var fokus på Gilla Din Ekonomis nätverksträff den 1 juni.

 Myntkabinettets pedagogiska spel Pengalabbet kommer göras om till en app, tillsammans med Finansinspektionen. Spelet är riktat till barn i årskurs 4-6 och släpps under hösten 2017 berättade Therése W. Ekman.

Barns nyfikenhet och upptäckarglädje gör det lättare att på ett pedagogiskt sätt väva in ekonomisk undervisning i vardagliga situationer. Enligt den förstudie som presenterades av Eva Ärlemalm-Hagsér, docent i pedagogik inriktning förskola på Mälardalens Högskola. Hela förstudien hittas här->

Om hur barns matematiska förståelse utvecklas steg för steg och kan förstå matematiska principer utan att kunna räkna, berättade Lars Rönnbäck, forskare inom matematikens grunder och informationslära.

Avslutningsvis lyftes frågan om mängden privatekonomisk undervisning på grund- och gymnasieskola. Pasel Assalum, utbildningsdepartementet,  belyste vikten av ämnesöverskridande undervisning då privatekonomi ingår i flera ämnen enligt läroplanen.

Kort om vårens utbildningar i privatekonomi

Nu startar en ny termin fylld av Gilla Din Ekonomis utbildningar i privatekonomi. Idag den 8 februari utbildas överförmyndare i Linköping. Vi fångar upp projektledare Kristina Althoff  för att fråga om vårens utbildningsinsatser. 

Gilla Din Ekonomi utbildar utbildare som utbildar vidare. På det sättet når vi en mycket större målgrupp än vad vi skulle annars. Vi vill nå de grupper som verkligen kan ha nytta av en bred förståelse för sin privatekonomi. Målet är att ge dem verktyg för att kunna förändra och förbättra.

I vår kommer vi fortsätta att utbilda Överförmyndare som sprider kunskap och verktyg inom privatekonomi vidare till Gode män. Vi kommer vara i Linköping, Borlänge och Örebro. Nytt för i vår är att Familjerätt ingår i utbildningen efter önskemål från deltagarna.

Vi kommer i april att genomföra en första utbildning i samarbete med LO Mellansverige. Tanken från LO:s sida är att Trygga din ekonomiska framtid kan bli deras grundutbildning inom privatekonomi för deras medlemmar.

Kursen Pensioner och Försäkring rullar vidare med två kursstarter för försäkringsinformatörer i vår.

Pensionskunskap på högskolan kommer i vår till Kristianstad där den för första gången kommer ingå på ett Ekonomiprogram. Utöver det kommer kursen till högskolan i Kalmar och Skövde. Pensionskunskap höjer kunskap om pensionsfrågor hos dem som i framtiden kommer ansvara för dem hos arbetsgivarna. 

Inom nätverket bedrivs flera informations- och utbildningsinsatser.
Se vad som är på gång i kalendern ->

Varmt tack Eva Adolphson. Välkommen Staffan!

Eva Adolphson har länge varit en av eldsjälarna i nätverket Gilla Din Ekonomi. Pensionsekonom Eva har spenderat många timmar med att föreläsa runt om i landet och har hållit i stafettpinnen för Pensionskunskap, en kurs om pensioner för personalvetar- och ekonomistudenter på landets högskolor.

Eva har varit aktiv och engagerad för att sprida kunskaper om pension. Nu går Eva i pension efter en mycket uppskattad tid hos Gilla Din Ekonomi.

Fortsättningsvis tar Staffan Ström, Alecta, vid Evas insatser. Staffan kommer hålla i stafettpinnen för kursen Pensionskunskap och medverka i Gilla Din Ekonomis programråd.

Eva Adolphson
Alecta
Staffan Ström
Alecta

Varmt tack Eva för gott samarbete och fantastiska resultat samt varmt välkommen Staffan!Önskar kollegorna från nätverket och programrådet

Ekonomismart bjuder in till konferens om hållbar ekonomi

Ekonomismart anordnar fem avgiftsfria konferensen under november runt om i landet för dig som vill arbeta förebyggande med grupper av utsatta unga vuxna. Med verktyg och material från konferensen kan du hjälpa unga att bli medvetna konsumenter med en hållbar ekonomi genom hela livet.

Ekonomismart ger inspiration och konkreta verktyg för dig som vill ha ett färdigt material med ett genomarbetat välfungerande koncept att arbeta utifrån. Under konferenserna får du ta del av Ekonomismarts metod och material för förebyggande arbete. Konferensen anordnas i Stockholm, Umeå, Göteborg, Malmö eller Växjö.

➢ Läs mer och anmäl dig här

Ekonomismart har framgångsrikt utbildat flera tusen unga vuxna till att bli privatekonomiska förebilder. Nu delar vi med oss av våra framgångsfaktorer genom ett metodstöd där yrkesverksamma får tillgång till vår metod och material. Det är
viktigt att vi blir fler som tillsammans gör insatser för utsatta grupper som riskerar att få ekonomiska problem. Tillsammans kan vi göra vi skillnad. – Katrin Rundström, initiativtagare och utbildningsledare för Ekonomismart.

Nätverksträff – trender och hållbarhet

På Gilla Din Ekonomis nätverksträff den 19 maj låg fokus på trender och hållbarhet inom privatekonomi. Träffen inleddes av Jens Magnusson, privatekonom SEB, om demografi, populationstrender och möjlig påverkan på privatekonomin och samhället.

Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund pratade om vikten av finansiell folkbildning och privatekonomi ur ett hållbarhetsperspektiv.

Träffens andra hälft inleddes av George Sallfeldt, Vd Morningstar Sverige, om hållbart sparande och metoder för att mäta hållbarhet.

Ylva Yngveson, sammankallande GDE programråd, modererade nätverksträffen som gästades av ett sextiotal representanter från olika myndigheter, företag och organisationer.

  • Alexander Neidert, FI, om hösten och vårens utbildningar, aktivitetskalender ->
  • Therése W. Ekman, FI, om kartan där lärare kan hitta kostnadsfria föreläsningar i privatekonomi till sina elever, besök kartan ->
  • Sofia Bjursell, FI, om uppdaterad Nätverksplan, mejla Sofia för komplett exemplar.

Fondvecka med Hanna Helgesson på Facebook

På Gilla Din Ekonomis Facebook skrivs inlägg om privatekonomi. Nu för första gången kommer sidan under en vecka ha en gästbloggare, det blir en fondvecka med Hanna Helgesson.

HannaIntro2Hanna Helgesson från Fondbolagens förening är författare till broschyren Fonder och är en av föreläsarna på flera av Gilla Din Ekonomis kurser. Nästa vecka den 16-20 maj gästbloggar hon på Facebook och kommer att ge fakta och tips kring fonder och fondsparande. Följ med på www.facebook.com/gilladinekonomi

 

Samarbete leder till framgång

Vi träffar Anna Allerstrand från PTK. Anna är en av drivkrafterna bakom Pensioner och försäkringar, en kurs för förtroendevalda försäkringsinformatörer. Kursen är ett samarbete mellan PTK och Gilla Din Ekonomi.  

Samarbete leder till framgång

Anna Allerstrand, PTK

Anna Allerstrand, PTK

Vi har ett tydligt mål med vår verksamhet – att alla tjänstemän med ITP tjänstepension ska ha tillräcklig kunskap för att kunna fatta välgrundade beslut utifrån sin egen situation.

För att uppnå det högt ställda målet behöver vi hjälp och en viktig pusselbit är att få med oss de drygt 1 600 fackligt förtroendevalda försäkringsinformatörerna som finns ute på arbetsplatserna.

För några år sedan kände vi att det var dags att göra om våra utbildningar så att de mer lirade med vad vi ville att de förtroendevalda skulle göra. De skulle så klart vara målgruppsanpassade, men också mer inspirerande för deltagarna och leda till fler aktiviteter. Eftersom PTK gillar samarbeten kändes det självklart att tillsammans med Gilla Din Ekonomi utveckla de nya utbildningarna.

Nu har vi utbildat och inspirerat närmare 300 förtroendevalda försäkringsinformatörer i samverkan med Gilla Din Ekonomi, och resultatet av våra gemensamma insatser har inte låtit vänta på sig. Pensions- och försäkringsaktiviteterna ökar ute på arbetsplatserna med bland annat anordnade informationsträffar och spridande av material kring frågorna.  Fler privatanställda tjänstemän med ITP hittar till vår webbaserade rådgivningstjänst och våra undersökningar visar också att kunskapen och självförtroendet har ökat och att fler tycker sig kunna fatta välgrundade beslut utifrån den egna situationen.

Att samarbetet med Gilla Din Ekonomi uppskattas av deltagarna på våra utbildningar syns tydligt och kan sammanfattas i det som framkom i den senaste utvärderingen – Mycket bra ordnat. Roligt med studiebesökenoch Intressanta ”talare” som brann för sin sak. Kan verkligen rekommendera denna kurs.

Ett bättre betyg än så kan vi knappast få och det bevisar också att samarbete lönar sig!

Anna Allerstrand, PTK

PTK är en organisation där vi samarbetar kring bland annat pensions- och försäkringsfrågor inom tjänstepensionen ITP. Våra 25 medlemsförbund har närmare 830 000 privatanställda tjänstemän som medlemmar.

Money Week Challenge 2016

Under temaveckan Money Week deltog 120 gymnasieelever i tävlingen Money Week Challenge. Eleverna tog under veckan fram lösningar på uppgiften att hitta den bästa idén för att få Sveriges ungdomar att spara smartare.

På fredagen den 18 mars presenterade gymnasieeleverna sina bidrag till tävlingen Money Week Challenge för juryn på Myntkabinettet i Stockholm. Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund inledde med ett samtal om hållbar privatekonomi.

Patrick Grimlund, känd från Lyxfällan, Elin Helander, kognitionsvetare och Martin Petersson, koncernchef Hallvarsson & Hallvarsson satt i juryn för Money Week Challenge 2016.

Under glada tillrop från eleverna tog bidraget från Klara Södra gymnasium hem förstapriset. Presentation Save smart – with parts vann med motiveringen Parts har en tydlig och professionell presentation, långsiktighet, kunskapsinnehåll om fonder och aktier samt ett koncept som även fungerar för sparare under 18 år.

Bakom initiativet står Finansinspektionen, Ung Privatekonomi, Ung Ekonomi, Sveriges Elevkårer och Kungliga Myntkabinettet. Initiativtagarna till Money Week Challenge har som mål att nästa gång, 2017, sprida tävlingen till skolor i hela Sverige.