Nytt samarbete om kurser med TCO

Nu startar FI tillsammans med Gilla Din Ekonomi ett utbildningssamarbete med centralorganisationen TCO för att stärka konsumenternas privatekonomiska kunskaper.

FI och TCO har tecknat en överenskommelse som till att börja med sträcker sig under ett års tid med start hösten 2019. Överenskommelsen är ett utbildningsprojekt med den regionala verksamheten, riktat till förtroendevalda inom TCO-regionerna och anställda inom TCO:s medlemsförbund. Kursdeltagarna sprider i sin tur kunskapen vidare till kollegor och medlemmar i förbundet.

Redan 2011 fanns det ett liknande samarbete med TCO och nu är ett samarbete aktuellt igen. För första gången komprimeras tvådagarskursen Trygga din ekonomiska framtid. Den komprimerade kursen för TCO arrangeras under en eftermiddag och en förmiddag efterföljande dag. Under ett års tid ska 2-6 kurser genomföras.

Andreas Beckert, TCO

Frågor om privatekonomi och sparande är angelägna för alla. Därför är det glädjande att TCO:s regioner i samarbetet med Finansinspektionen skapar forum för samtal om detta. Det finns en efterfrågan ute i landet och det är välkommet att vi kan samarbeta i dessa frågor, säger Andreas Beckert, Teamchef Arena för samverkan på TCO.

Den första bokade kursen är i Luleå i december med föreläsare inom nätverket från Min Pension, Alecta, Swedbank, Finansinspektionen, Nordea, Länsförsäkringar Bank, Fondbolagens förening och Avanza Bank. Kursdeltagare anmäler sig via TCO:s regionala verksamhet. Se komprimerat schema här.

TCO är en partipolitiskt obunden centralorganisation som samlar 14 fackförbund med 1,4 miljoner medlemmar. TCO-förbundens medlemmar finns både i privat och offentlig sektor och arbetar till exempel som ingenjörer, lärare, poliser, ekonomer och sjuksköterskor.

Ökad kunskap för de som sköter någon annans ekonomi

Sedan mars 2016 har överförmyndare erbjudits en tvådagarskurs i privatekonomi. I Uddevalla i april genomfördes den sista planerade kursen. Förhoppningen är att alla de nästan 400 överförmyndare som gått kursen sprider kunskapen till gode män.

En överförmyndare har till uppgift att utöva tillsyn över gode män och har i snitt kontakt med 200 gode män, som har hand om eller hjälper till med privatpersoners ekonomi. Syftet med kursen, Trygga din ekonomiska framtid, har varit  att i slutändan bidra till att höja kunskapsnivån hos gode män.

När samarbetet med överförmyndarna etablerades 2016 var behovet tydligt att fler personer än tidigare behöver hjälp av en god man, till exempel ensamkommande flyktingbarn och andra utsatta grupper.

Ska vi utbilda fler överförmyndare?
Gruppen är för tillfället mättad. Under ett och halvt år har vi utbildat över 60 procent, det vill säga 393 överförmyndare. Men vi stänger inte dörren utan är fortsatt öppna för ytterligare behov hos överförmyndare. – projektledare Kristina Althoff, Finansinspektionen.

Kursen Trygga din ekonomiska framtid lever vidare, till exempel genomfördes nyss en pilotkurs för medarbetare inom Svenska kyrkan. Se fler aktiviteter under kalender.

Privatekonomi med Svenska kyrkan 2018!

Ett nytt samarbete med Svenska kyrkan håller på att ta form. Diakoner och andra med liknande arbetsuppgifter ska utbildas. De möter många människor i sitt arbete och kan bidra med att öka kunskapen om privatekonomi i utsatta grupper.

Svenska kyrkan möter ofta människor som befinner sig i kris eller stora livsförändringar. Dessa personer är slutmålgrupp. Oavsett om någon nära dött eller du har blivit förälder kan råd och stöd inom privatekonomi behövas.

– Vi tycker att det är viktigt att våra anställda får en bred kunskap inom privatekonomi och familjejuridik. Ja, att de får koll på vart man vänder sig när livet vänder säger Sanna Lindström, stiftsdiakon, Uppsala stift.

Deltagarna kommer på tvådagarsutbildningen Trygga din ekonomiska framtid att få bredare kunskaper om bland annat spara, låna, försäkringar,  pensioner och skulder och sen sprida kunskapen vidare. En första kurs genomförs den 19-20 mars. Fler datum bokas när kursen utvärderats.

Sanna Lindström, Marie Strandgren, Jan Sjögerud, Anette Wieser från Svenska Kyrkan med Kristina Althoff, Finansinspektionen.

Varför just svenska kyrkan? Ska fler religiösa samfund utbildas?
– Gilla din ekonomi är och kommer att förbli både religiöst och politiskt oberoende. De utbildas för att de träffar människor i utsatta situationer och de har även en stor religiöst obunden verksamhet för nyanlända. Vi är alltid öppna för bra och seriösa samarbeten säger projektledare Kristina Althoff på Finansinspektionen.

Medverkande i kursen för Svenska kyrkan är Finansinspektionen, Konsumentverket, Kronofogden, Min pension, Svensk Försäkring, Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Avanza och SEB.

Viktigt att gode män får koll på möjligheter och risker

För de som inte har hand om sin egen ekonomi utan har en god man kan förutsättningar förbättras. Totalt har 287 överförmyndare i Sverige gått en tvådagarskurs i privatekonomi. Överförmyndare som gått kursen sprider kunskaperna vidare till gode män.

Foto: Goro Bertz

Gode män och Överförmyndare hörde förra året av sig till oss med frågor inom privatekonomi. De upplevde att de inte fullt ut kunde utföra det breda arbetet som det innebär att sköta någon annans privatekonomi, huvudmännens. Vi skräddarsydde kursen Trygga din ekonomiska framtid med två kompletterande föreläsningar; Konsumentverket som pratar skuldsanering och SEB som utbildar i familjerätt. Vi hoppas stärka Överförmyndare så de kan sprida informationen vidare till Gode män, som i sin tur blir tryggare i sitt arbete för huvudmännen.

Huvudmännen är en bred riskgrupp med personer i olika livssituationer. Det kan vara ett ensamkommande barn, en nyanländ vuxen, en äldre dement person eller helt enkelt någon som behöver stöd för att sköta sin privatekonomi. Gode män behöver anpassa privatekonomin efter just den specifika individens behov. Och just därför är det så viktigt att vi visar vilka möjligheter och risker som finns inom det privatekonomiska området säger projektledare Kristina Althoff.

Överförmyndarna som har gått kursen Trygga din ekonomiska framtid är överlag väldigt nöjda. Innan sommaruppehållet anordnades kursen i Örebro. Till hösten planeras fler kurstillfällen, bland annat i Växjö och Östersund.

Kursen samordnas av Finansinspektionen tillsammans med Gilla Din Ekonomi. Från nätverket deltar flera medlemmar som föreläsare.

Vägledare vägleds i privatekonomi

Hallå konsument hjälper svenska konsumenter genom oberoende vägledning. Gilla Din Ekonomi har förmedlat djupare kunskaper i privatekonomi till personerna som har kontakt med konsumenter.

Projektledare Alexander Neidert, Finansinspektionen, träffade den 14 juni vägledarna på Hallå konsument för en djupare genomgång kring privatekonomi, bland annat om sparande och pension. Med syfte att vägledarna på Hallå konsument bättre ska kunna besvara frågor från konsumenter kring privatekonomi.

Vägledarna på Hallå konsument svarar på frågor om köp av varor och tjänster och andra frågor som konsumenter behöver hjälp med. Varje månad hjälper vägledarna ungefär 7 500 konsumenter som vill ha vägledning kring olika konsumentproblem och ungefär 380 personer varje dag.

HallaKonsument_logo_VagledningHallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst med oberoende vägledning genom Konsumentverket, i samarbete med andra myndigheter, konsumentbyråer och kommunernas konsumentvägledning. www.hallakonsument.se

Kunskaper i privatekonomi vidare till 200 gode män

Tillsammans med Finansinspektionen erbjuds överförmyndare en tvådagarskurs i privatekonomi. Hittills har 120 överförmyndare gått kursen och nu har kunskaperna spridits vidare av överförmyndarna till över 200 gode män.

_DSC9707_parm_framtidÖverförmyndarna som har gått en av dem tre kurserna Trygga din ekonomiska framtid är överlag väldigt nöjda. Innan sommaruppehållet anordnades kursen i Eskilstuna där deltagarna gav kursen snittbetyget 4,4 på en femgradig skala.

Överförmyndare har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, och tanken är att de privatekonomiska kunskaperna ska föras vidare till gode män runt om i landet. Återkoppling från deltagarna visar att överförmyndarna sin tur nått över 200 gode män med informationen.

Till hösten är fler kurstillfällen inbokade bland annat i Malmö, Göteborg och Sundsvall. Under våren har kursen anordnats i Stockholm, Södertälje och Eskilstuna.

Överförmyndare som utbildas i privatekonomi

Tillsammans med Finansinspektionen erbjuds överförmyndare en tvådagarskurs i privatekonomi och pilotutbildningarna har varit lyckade.

I mars genomfördes de första kurserna i Stockholmsområdet, Södertälje och Sollentuna. Resultaten av kurserna visar att Överförmyndarna överlag verkade väldigt nöjda. Deltagarna i Sollentuna och Södertälje gav kursen snittbetyget 4,4 respektive 4,7 på en femgradig skala.

”Det var väldigt lyckade pilotutbildningar med nöjda deltagare och kunniga föreläsare. Nu ser vi fram emot att utbilda fler överförmyndare som i sin tur kan förmedla kunskaperna till gode män runt om i landet.” Alexander Neidert, projektledare

Överförmyndare har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, och tanken är att de privatekonomiska kunskaperna ska föras vidare till gode män runt om i landet. Kursen genomförs av Finansinspektionen tillsammans med nätverket Gilla Din Ekonomi vars medlemmar samarbetar med utbildningsinsatsen och deltar som föreläsare.

Utbildningsinsats i privatekonomi för överförmyndare

Tillsammans med Finansinspektionen ska överförmyndare utbildas och syftet är att detta även ska bidra till att höja kunskapsnivån hos gode män.

Fler personer än tidigare behöver i dag hjälp av en god man, till exempel ensamkommande flyktingbarn och andra utsatta grupper. Nätverksmedlemmen Finansinspektionen tar därför initiativet till en utbildning i privatekonomi för överförmyndare. Överförmyndare har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, och tanken är att de privatekonomiska kunskaperna ska föras vidare till gode män runt om i landet.

Överförmyndarna kommer under en tvådagarsutbildning att få bredare kunskaper om bland annat spara, låna, försäkringar, räntor, pensioner och skulder. Utbildningen genomförs av Finansinspektionen tillsammans med nätverket Gilla Din Ekonomi vars medlemmar samarbetar med utbildningsinsatsen och deltar som föreläsare. De första utbildningarna genomförs i Stockholmsområdet, Södertälje och Sollentuna, i mars 2016.

I varje  kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över gode män. Gode män utför uppgifter för någons räkning som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Lyssna och läs gärna mer om utbildningen i intervju med Lars Malmström, Finansinspektionen, av SR Ekot www.sverigesradio.se 

Trygga din ekonomiska framtid

Den 2 december arrangerade vi tillsammans med Vårdförbundet en kursdag som handlade om pension och fonder. 60 kursdeltagare, alla medlemmar i Vårdförbundet lyssnade på de engagerade föreläsarna Kristina Kamp som pratade om den allmänna pensionen, Carina Blomberg som pratade om tjänstepensionen och Hanna Helgesson som berättade om fonder och fondsparande. Både föreläsarna och kursmaterialet fick höga poäng i kursutvärderingen med ett snitt över 4 på en skala 1-5 där 1 är mycket dåligt och 5 mycket bra. Deltagarna tyckte också att de kommer att ha stor nytta av kursen.

Quiz
Kursdagen inleddes med att deltagarna fick svara på 20 frågor i en quiz. Efter alla föreläsningar fick de svara på samma frågor en gång till. Vid första omgången av quizen låg gruppens medelvärden av antal rätt på 10,7. Vid den andra omgången låg gruppen medelvärde på 16 rätt av 20. Bra jobbat tycker vi som arrangerat kursen.

Citat från kursutvärderingen: ”Bra kurs, känner mig peppad att sätta mig in mer i dessa frågor. Nu känns det inte bara nödvändigt utan också KUL! Jättebra!”